La Covid-19 va fer caure en picat els casaments fins al punt que en el primer any de la pandèmia, el 2020 (del que ara se n’han publicat les dades definitives), a les comarques d’arreu de Catalunya se’n van arribar a celebrar pràcticament la meitat que en el darrer any sense afectació, el 2019. El confinament decretat durant la primavera d’aquell any i la situació d’incertesa que ha mantingut posteriorment, han fet que molt poques parelles optessin per oficialitzar la seva relació durant aquest temps, ja que majoritàriament és una activitat que es vincula amb una celebració que en aquest context de restriccions contínues era difícil portar a terme. O, més que portar-la a terme, fer-ho seguint els estàndards tradicionals, amb convit que congrega familiars i amics. Així ho reflecteixen clarament les dades definitives dels matrimonis que es van formalitzar el 2020, que acaba de fer públiques l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

La pandèmia fa caure a gairebé la meitat de l’habitual la celebració de casaments

Les comarques gironines tampoc s’han escapat d’aquesta davallada de celebracions d’amor. Les xifres retraten que la mitjana de casaments de la província de Girona ha caigut un 40,7% entre l’any 2019 i 2020, és a dir, l’any 2020 es van celebrar 1.208 casaments menys que el 2019. Aquestes dades segueixen la línia de la mitjana de Catalunya, on el descens va ser del 41,8%.

De les demarcacions de casa, on hi va haver un descens més accentuat va ser al Baix Empordà. Amb la irrupció de la pandèmia, s’hi van formalitzar 275 matrimonis, mentre que l’any anterior havien estat 539. Una caiguda del 48,98% (264 menys). Per contra, en xifres relatives on va aguantar més va ser la Cerdanya, ja que s’hi van oficialitzar 49 casaments, mentre que l’últim any prepandèmic havien estat 21 més, una baixada del 30%. La resta de comarques mostren un descens que oscil·la entre el 31% del Ripollès i el 46% de l’Alt Empordà, tal com es pot veure detalladament a les gràfiques adjuntes.

Tot i el descens global del nombre de casaments, els que sí que es van dur a terme el 2020 a les comarques gironines van consolidar una línia que ja s’ha anat apuntant des de fa uns anys, com és el pes clarament majoritari de la via civil per formalitzar-los, en contraposició a un nombre cada cop més a la baixa del ritu catòlic. En aquest sentit, la comarca gironina que més matrimonis va celebrar per la via catòlica va ser el Gironès (23) i la que menys va usar aquesta modalitat va ser la Cerdanya (4). En les dues comarques on hi va haver més celebracions, l’Alt (273) i el Baix Empordà (275), la tendència principal va ser la unió civil.