Els ajuntaments de la Vall d’en Bas i de l’Esquirol han signat un conveni que té com objecte el manteniment del camí de Cabrera. Segons l’ajuntament garrotxí, es tracta d’un «acord històric» entre els dos municipis que pertanyen a dues diputacions diferents. El pacte resol debats eterns sobre el manteniment d’aquest camí que, a part de ser el principal camí rodat fins al Santuari de Cabrera, també és la via d’accés de diversos veïns del municipi a les seves llars.

Per una banda, l’Ajuntament de l’Esquirol es compromet a dur tasques com la neteja, manteniment, senyalització, facilitar accessos, entre altres i, d’altra banda, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas farà una aportació anual per col·laborar amb aquestes tasques. Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys, prorrogables a cinc anys més.

L’ajuntament de la Vall d’en Bas explica que el règim jurídic del sector públic permet als ajuntaments subscriure aquest tipus de convenis que tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat.