El Bisbat de Girona continua registrant una tendència a la baixa en el nombre de capellans -els que hi ha són cada cop de més edat i costa que entrin noves vocacions- que es veu compensada, en part, per l’ordenament de diaques i laics amb potestat per fer celebracions. D’aquesta manera, segons consta en la guia del Bisbat per al 2022 -amb xifres actualitzades a 31 de desembre de 2021-, en aquests moments la diòcesi té 120 preveres incardinats, tres menys dels que hi havia l’any passat. De tota manera, que estiguin en actiu n’hi ha al voltant de 90, i a més n’hi ha cinc que resideixen en altres diòcesis. També hi ha quatre preveres extradiocesants residents i set preveres de la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei residents. Aquesta setmana hi havia prevista l’ordenació com a capellà d’Edgar Jualent, que s’havia de celebrar demà, però l’ingrés del bisbe en una clínica per una llaga a l’estómac ha obligat a posposar-la.

Aquest descens del nombre de capellans provoca que la diòcesi tingui problemes per cobrir les necessitats d’algunes parròquies, sobretot les més petites. I és que el nombre de parròquies continua essent molt elevat: n’hi ha 380 i dotze annexos, només una menys que l’any anterior.

És per això que, en els darrers anys, s’han anat nomenant cada cop més diaques per poder mantenir les celebracions. En aquests moments són 14, un més dels que que hi havia l’any anterior. També s’ha incrementat el nombre de laics i religiosos amb responsabilitats pastorals parroquials, que han passat de 43 a 46. També hi ha set religiosos amb càrrec pastoral diocesà. D’altra banda, el bisbat es divideix en tretze arxirprestats.

Pel que fa a les comunitats de vida religiosa, en els darrers anys hi ha hagut diversos convents que han tancat les seves portes per manca de membres, de manera que els que hi havia s’han hagut de dirigir a altres destinacions dins de la mateixa congregació. A finals de 2021 es registraven, al Bisbat de Girona, un total de 57 comunitats, el que representa només una menys de les que hi havia l’any anteriorment. Concretament, hi ha 46 comunitats de 24 instituts de vida religiosa femenins i onze comunitats de deu instituts de vida religiosa masculins.

La diòcesi de Girona compta amb 4.660 quilòmetres quadrats, bona part dels quals es corresponen amb la província de Girona, però els seus límits són diferents: inclou les comarques del Gironès, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el nord del Maresme, mentre que les parròquies del Ripollès i la Cerdanya corresponen als bisbats de Vic i d’Urgell.