L’abril de l’any passat set de les principals organitzacions de propietaris forestals catalanes, amb el Consorci Forestal de Catalunya al capdavant, van interposar un recurs contenciós administratiu contra el Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa. Consideraven que la normativa s’havia tirat endavant després d’un procés de participació pressumptement irregular. Ara han anunciat que ho deixaran córrer gràcies al compromís del nou Departament d’Acció Climàtica per gestionar conjuntament els espais naturals protegits.

El govern de la Generalitat va aprovar el Pla ara fa un any i les entitats van interposar en aquell moment el recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Denunciaven que no s’havia donat resposta a moltes de les al·legacions presentades des del territori, amb l’ànim de contribuir a resoldre la problemàtica d’una zona natural sensible «que compromet la seva gestió i el futur de l’espai».

Es queixaven també que la proposta de Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa, a banda de suposats incompliments dels propis compromisos del Departament de Territori i Sostenibilitat d’aquell moment, presentés «importants contradiccions amb l’Estratègia de la Biodiversitat», aprovada pel mateix govern. Una estratègia que, entre d’altres aspectes, es comprometia a impulsar una gestió compartida amb ens locals i amb propietaris dels terrenys en espais naturals protegits.

Judici aturat

Ara, els representants de les entitats demandants, celebren el que anomenen un «canvi d’actitud» del Departament d’Acció Climàtica i «el ferm compromís del nou director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur per canviar la situació i treballar per donar el compromís d’incorporar als titulars dels terrenys als òrgans de gestió dels espais naturals protegits». En resposta al nou tarannà de la Direcció General de Polítiques Ambientals, les set entitats ja han anunciat que deixen en suspens el contenciós i han començat a treballar en una taula de diàleg per abordar aquesta i d’altres problemàtiques.

Aquestes organitzacions consideren que la implicació dels gestors i propietaris de les finques, és imprescindible per aconseguir l’objectiu de conservació i de millora de l’espai que persegueix el Pla de Protecció.

El Consorci Forestal detalla que la incorporació dels titulars dels terrenys als òrgans de gestió dels espais naturals és un fet que ja es dona en espais de referència com el Parc Natural del Montseny, així com en països que, com l’estat francès, sovint han estat un referent en polítiques de biodiversitat i de recolzament a la gent del territori.