El Consorci de les Gavarres invertirà un total de 356.000 euros aquest 2022 en 44 accions diferents. Es tracta d’un pla d’actuacions que gira al voltant del desenvolupament local, la cultura, la natura, l’educació, la divulgació, la sensibilització i l’ús públic i social d’aquest espai natural protegit. Un dels eixos prioritaris és la gestió forestal per a prevenció d’incendis, el manteniment i creació d’espais obrers i la conservació i estudi de la biodiversitat. Per altra banda, el consorci també vol treballar per millorar la comunicació interna i externa i preveu organitzar activitats educatives i familiars que fomentin la preservació del patrimoni natural.

Una altra de les accions que se seguirà desenvolupant és el Festival Art i Gavarres, que aquest 2022 celebrarà la seva cinquena edició. En l’àmbit cultural, el consorci preveu treballar per a consolidar els jaciments arqueològics. Per altra banda, el Consorci de les Gavarres restaurarà la senyalització d’elements culturals i redactarà una ordenança comuna per a regular els usos que pot haver-hi dins d’aquest espai natural.

A més, es reformarà l’habitatge de la finca de Can Vilallonga perquè hi hagi un guarda. També es vol actualitzar el projecte de restauració de tot l’equipament amb l’objectiu de disposar d’un pressupost realista que permeti cercar el finançament necessari per executar el projecte en els pròxims anys.

Finalment, en l’àmbit educatiu, divulgatiu i de sensibilització, es continuarà potenciant l’oferta d’activitats adreçades a centres escolars, tant dels cicles inicials com dels superiors. També s’elaborarà nou material educatiu virtual, es donarà suport econòmic a les entitats que duen a terme activats a les Gavarres i es potenciarà la festa anual de l’Aplec de Sant Cebrià dels Alls.