El Col·legi d’Aparelladors de Girona ha posat en funcionament l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR.cat) per divulgar, impulsar, informar i assessorar les persones propietàries i les comunitats de veïns sobre els programes de rehabilitació energètica finançats pels fons Next Generation. Catalunya destinarà 480 milions d’euros d’aquests fons per rehabilitar 20.000 habitatges l’any, durant 3 anys, per aconseguir l’objectiu de descarbonització marcat per al 2050.

L’OTR és fruit del conveni de col·laboració signat el passat 1 de febrer entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els col·legis catalans de l’Arquitectura Tècnica, d’Arquitectes i d’Administradors de Finques per vehicular els ajuts que la Unió Europea ha destinat a la rehabilitació energètica. L’OTR actuarà de mitjancera entre la Generalitat i els usuaris últims dels ajuts, per tal d’empènyer, facilitar i agilitzar el procés.

Amb aquest conveni, els col·legis professionals ajudaran a cost zero les comunitats de propietaris en la gestió de la sol·licitud de subvenció i en tot allò referent a la documentació necessària per al seu tràmit, per tal que el major nombre d’edificis possible es pugui beneficiar de les subvencions.

A la web OTR.cat es trobarà tota la informació que professionals, propietaris, presidents d’escala o la ciutadania necessiten conèixer sobre com accedir a aquests ajuts.