Les comarques de Girona registren un incendi en un edifici gairebé cada sis hores -cada cinc hores, quaranta-quatre minuts i 12 segons-. Aquesta és una de les observacions d’un estudi de l’agrupació d’asseguradores Unespa anomenat Foc! Els incendis assegurats 2020-2021.

Els habitatges pateixen el 88% dels incendis i representen la majoria dels immobles protegits per l’assegurança d’incendi. Tot i això, el pes de les llars es dilueix notablement quan el que s’analitza és el repartiment de les indemnitzacions. Les indústries n’ingressen el 44% i en canvi, les famílies reben el 35%.

La província de Girona és la setena d’Espanya on els danys són més greus i, per tant, el seu cost és més elevat. La gravetat d’un incendi suposa una despesa per reparar les destrosses que puja a 6.871 euros de mitjana.

Les mitjanes per província durant el període 2021-2021 situen al capdavant del llistat, la província d'Alacant. En aquesta ciutat valenciana, la despesa per un incendi puja a 12.796 euros de mitjana. L’informe revela que les localitats més petites, aquelles que no arriben als 50.000 habitants, tendeixen a patir una proporció d’incendis més elevada de la que els correspondria pel seu pes demogràfic. Mentre, passa exactament el contrari amb les grans ciutats.

Amb les dades aportades per l’estudi es pot veure que -entre el juliol del 2020 i el juny del 2021- els incendis més greus van tenir lloc a la ciutat d’Alacant (48.644 euros). Aquí la gravetat va ser significativament més gran que la del conjunt d’Espanya. L’informe considera que aquesta gran xifra es pot deure a la presència de grans indústries. Girona ciutat també es troba en el top 10 pel que fa als danys dels focs. Concretament, en el vuitè i en aquesta localitat les flames generen danys que indemnitza l’assegurança per valor de 9.835 euros.

Finalment, pel que fa al conjunt de ciutats de més de 75.000 habitants apunten Manresa (Barcelona) com la localitat on la intensitat global dels incendis va ser més elevada, seguida de Badalona (Barcelona) i la capital de la província d’Alacant. Girona ocupa el sisè lloc en intensitat.

Evitar els incendis

Per tal d’evitar incendis, els experts recomanen no sobrecarregar els endolls, comprovar els carregadors i mai deixar un dispositiu carregant sobre d’un llit o un sofà. També alerten, com ho fan els Bombers molt sovint, que no s’han d’apropar a fonts de calor com ara llums, brasers o estufes, materials fàcilment combustibles, com cortines o mobiliari.

A la cuina cal mantenir sota vigilància en tot moment paelles i cassoles quan s’està preparant el menjar, entre altres. També recomanen instal·lar extintors i detectors de fum, entres altres.