Girona és una de les províncies de tot l’Estat on més està costant recuperar la taxa de natalitat respecte a la situació prepandèmica. I si s’observa específicament dins l’àmbit català, és la demarcació on més ha caigut la taxa de natalitat des de 2019. Així ho indiquen les dades de l’estadística Estimació mensual de naixements, difosa ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) amb dades actualitzades a febrer de 2022.

Aquesta estadística vol oferir estimacions ràpides sobre el nombre total de naixements que s’han produït cada mes a partir de les inscripcions registrades en els Registres Civils informatitzats, per tal de comprar-los també amb les dades històriques ja publicades. Això permet interpretar les dades amb la perspectiva històrica necessària, en un context de paulatina disminució de les xifres al llarg dels últims anys.

I les comarques gironines són una de les zones on aquesta caiguda és més pronunciada. Segons aquestes dades, durant els mesos de gener i febrer d’aquest 2022 s’han produït 922 naixements a la demarcació: 492 al gener i 430 al febrer. Això significa un descens de l’11,74% respecte el mateix període de 2019, abans que arribés la covid-19.

El mapa de la natalitat

El mapa de la natalitat DdG

La caiguda registrada a les comarques gironines és superior a la mitjana estatal, ja que al conjunt d’Espanya el nombre de naixements s’ha reduït un 8,75%. També és la província catalana on el descens ha estat més pronunciat, en comparació amb Barcelona (-9,67%), Tarragona (-8,43%) i Lleida (-7,05%). Si es compara amb la resta de províncies de l’Estat, el descens de naixements a Girona és similar al d’Extremadura, algunes zones de Castella i Lleó i la zona occidental d’Andalusia, on les reduccions han arribat a superr, en alguns casos, fins i tot el 20%.

En canvi, si es comparen les xifres de naixements de gener i febrer amb els de fa un any (és a dir, principis de 2020), es pot comprovar com sí que hi ha hagut una lleugera recuperació. Així, durant els dos primers mesos de l’any passat hi va haver a la província 874 naixements, de manera que a hores d’ara la xifra s’ha incrementat un 5,44%.

En el conjunt estatal també s’ha produït, durant aquest 2022, una lleugera recuperació de la natalitat respecte 2021 que s’ha situat en un 9,39%; per tant, la província de Girona s’ha quedat per sota la mitjana estatal.

Endarreriment de la maternitat

Finalment, si s’observen les edats de les mares, es continua confirmant el retard de la maternitat en les dones de les comarques gironines, tal com ha vingut succeint en els darrers anys.

Així, durant aquests dos primers mesos de l’any, a Girona hi ha hagut 94 naixements de dones que tenien fins a 29 anys; 480 entre els 30 i 39 anys i fins a 346 de dones que superaven els 40 anys d’edat.