Des d’avui i fins diumenge, el Servei Català de Trànsit coordina amb les policies de trànsit de les Policies Locals una campanya preventiva de conductes de risc dels conductors de bicicleta i també de patinets elèctrics -i la resta de vehicles de mobilitat personal (VMP)- en vies urbanes.

En la darrera campanya policial -gener- van imposar un centenar de denúncies diàries a VMP. En concret, en una setmana van fer un total de 709 denúncies en relació amb patinets elèctrics i la majoria d’aquestes van ser per les condicions de circulació del vehicle (483) o pel casc i altres elements de protecció (183).

En el cas dels ciclistes, es van imposar un total de 627 denúncies, 579 a ciclistes pròpiament i 48 a altres usuaris. La majoria de les denúncies als ciclistes van ser per circulació de risc (332) i per distraccions (243). 

Controls

Durant aquests dies en el cas dels ciclistes, els efectius policials controlaran les distraccions, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts, entre d’altres.

A més, segons informa Trànsit també vigilarà la resta d’usuaris per si dificulten la mobilitat dels ciclistes, circulen pel carril bici o bé posen en risc els ciclistes. 

Pel que fa als vehicles de mobilitat personal (VMP), que sobretot corresponent als patinets elèctrics que cada cop són més freqüents als carrers de les poblacions estan obligats a complir les normes i senyals de trànsit com amb qualsevol altre vehicle.

Aquests vehicles tenen una normativa específica i a més, la nova llei de Trànsit que va entrar en vigor el març estipulen que els patinets elèctrics: 

  • No poden circular per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans 
  • Circulació prohibida per voreres i zones de vianants
  • Els conductors estan obligats a sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues. Taxa 0,0 per a menors
  • No es pot utilitzar mòbil ni auriculars durant la conducció d’un VMP
  • El seu ús és unipersonal
  • No es poden superar els 25 km/h
  • De nit o amb poca visibilitat, cal circular amb llum i roba o elements reflectors
  • És recomanable portar casc. En molts municipis és obligatori.