El grup SAGE de l’OMS ha avaluat l’evidència que ha anat sorgint en els darrers anys que els programes de dosi única brinden una eficàcia comparable als règims de dues o tres dosis de vacuna contra el papil·loma. Aquestes conclusions podrien canviar les «regles del joc», tal com assenyalen des de l’OMS, per a la prevenció de la malaltia, i arribar a més nenes i nens.

Així, segons l’organisme sanitari de les Nacions Unides, l’opció d’una dosi única de la vacuna és menys costosa, requereix menys recursos i és més fàcil d’administrar. També facilita la posada en marxa de campanyes de recuperació per a diversos grups d’edat, redueix els problemes relacionats amb el seguiment de les nenes i nens per a la segona dosi i permet reorientar els recursos financers i humans cap a altres prioritats sanitàries.

Conegut sovint com l’«assassí silenciós» i evitable gairebé íntegrament, el càncer de coll uterí és una malaltia d’inequitat en l’accés a les vacunes. Així, la nova recomanació del SAGE es basa en les preocupacions sobre la lenta introducció de la vacuna contra el VPH als programes d’immunització i la baixa cobertura general de la població, especialment als països més pobres.

Més del 95% del càncer de coll uterí, que és el quart tipus de càncer més comú entre les dones a tot el món, és causat pel VPH de transmissió sexual, i el 90% d’aquestes dones viuen en països d’ingressos baixos i mitjans.

«La vacuna contra el VPH és altament efectiva per a la prevenció dels serotips 16 i 18 del VPH, que causen el 70% del càncer de coll uterí», va afirmar el president de SAGE, el doctor Alejandro Cravioto.

«SAGE insta tots els països que introdueixin les vacunes contra el VPH i que donin prioritat a la posada al dia de les cohorts de nenes que falten i de les de més edat. Aquestes recomanacions permetran vacunar més nenes i dones i evitar així que tinguin càncer de coll uterí i totes les conseqüències al llarg de la seva vida», va assegurar Cravioto.

Així, SAGE recomana actualitzar els programes de dosi per al VPH de la següent manera: un esquema d’una o dues dosis per a l’objectiu principal de les nenes de 9 a 14 anys; un esquema d’una o dues dosis per a dones joves de 15 a 20 anys; i dues dosis amb un interval de 6 mesos per a dones més grans de 21 anys.

Els nens i els homes grans poden seguir el mateix esquema de dosi que les dones, mentre que es genera evidència addicional sobre l’eficàcia i la immunogenicitat d’un esquema de dosi única en aquest grup.

Les persones immunocompromeses, incloses aquelles amb VIH, han de rebre tres dosis si és factible i, si no, almenys dues dosis. Segons SAGE, hi ha evidència limitada pel que fa a l’eficàcia d’una dosi única en aquest grup.

«Aquesta recomanació de dosi única té el potencial de portar més ràpid a la nostra meta que el 90% de les nenes estiguin vacunades abans dels 15 anys per al 2030»

Canvis en la política actual

La política actual de vacunació contra el VPH és de 2 dosis en nenes de 9 a 14 anys, 3 dosis per a nenes de 15 anys o més i 3 dosis per a poblacions immunocompromeses de qualsevol edat (9 o més), incloses les persones amb VIH.

Sobre això, la subdirectora general de l’OMS, la doctora Princess Nothemba (Nono) Simelela, creu «fermament» que l’eliminació del càncer de coll uterí «és possible». «El 2020, es va llançar la ‘Iniciativa d’eliminació del càncer de coll uterí’ per abordar diversos desafiaments, inclosa la inequitat en l’accés a les vacunes. Aquesta recomanació de dosi única té el potencial de portar més ràpid a la nostra meta que el 90% de les nenes estiguin vacunades abans dels 15 anys per al 2030», va apuntar.

A escala mundial, l’acceptació de la vacuna ha estat lenta i la cobertura als països és molt més baixa que l’objectiu del 90%. En conseqüència, el 2020, també a causa de la irrupció de la Covid-19, la cobertura global amb 2 dosis va ser només del 13%.