La Regió Sanitària de Girona ha posat en marxa al Trueta una unitat específica per tractar casos de violència sexual i maltractament greu en nens i adolescents. L'Equip Funcional d'Experts (EFE) està integrat per sis professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) i de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), de diferents disciplines: dos pediatres, una psicòloga, una psiquiatra i dues treballadores socials. A més, compta amb el suport de professionals d'infermeria i administratius, i també de ginecologia, com a metgesses i metges consultors. La posada en marxa de l'equip, de referència per a tota la regió, s'emmarca en un projecte de Salut que inclou vuit unitats a tot el territori. El de Girona es va posar en marxa l'octubre passat i ja ha atès una cinquantena de casos.

La pediatra i coordinadora de l’equip, Montserrat Gispert, admet a aquest diari que «no esperàvem atendre tants casos, ens imàginavem que en serien la meitat; hem hagut d’augmentar la dedicació i, si la situació segueix així, caldria ampliar la plantilla». De fet, Gispert atribueix aquesta demanda a dos factors: d’una banda, està creixent el nombre d’infants i adolescents que pateixen aquest tipus de violència i, de l’altra, cada vegada es visibilitzen més aquestes situacions. 

Desgraciadament, hem atès el doble de casos de l'esperat, estan augmentant i hi ha més visibilitat

Montserrat Gispert - Pediatra i coordinadora de l'equip

En el diagnòstic i tractament de les víctimes de maltractament hi intervenen diferents dispositius assistencials, segons cada situació. Així, des de l’atenció primària es fa prevenció, la detecció i el diagnòstic dels casos lleus, moderats i, fins i tot, greus. Els serveis d’Urgències dels hospitals atenen els casos d’urgència, mentre que a l’EFE s’atenen els casos d’agressió sexual infantil de fa més de 72 hores i es fa el seguiment dels casos de maltractament greu.

«Al llarg d’aquests mesos ens hem trobat casos molt variats i de diferent gravetat, des de tocaments lleus fins a agressions amb penetració que han tingut continuïtat; solen predominar les nenes tot i que també hem tractat nens i les edats s’engloben entre els vuit i catorze anys, amb algunes excepcions d’entre tres i quatre anys», concreta Gispert. 

La majoria, derivats del CAP

La majoria de casos s’han detectat als centres d’atenció primària i s’han derivat a la unitat. Malgrat tot, també n’hi ha que venen derivats de centres escolars i centres d’acollida. «Pràcticament tots els pacients que hem atès han patit algun abús, n’hi ha hagut molt pocs que les sospites no hagin anat més enllà», concreta Gispert.

L’EFE s’activa des del moment que arriba la notificació d’un infant o adolescent amb sospita o certesa de possible violència sexual i/o de maltractament físic greu, que no requereixi atenció al servei d’Urgències. Immediatament es programa una primera visita, que pot ser presencial o telemàtica. En aquesta primera visita d’acollida se cita la família, es recull tota la informació del cas i es realitza una valoració sociofamiliar. En una segona visita es realitza una entrevista exploratòria a l’infant, durant la qual s’utilitzen tècniques d’entrevista i metodologies no contaminants ni suggestives, per no interferir en el seu relat.

Quan no es detecta evidència de violència sexual ni maltractament greu, des de l’EFE es realitza un treball d’apoderament i psicoeducatiu amb el/la menor. Si es detecten seqüeles o algun tipus de psicopatologia associada a la violència sexual o al maltractament es procedeix a la intervenció terapèutica pertinent.

L’estudi del cas, inclou una valoració clínica, psicològica i social: valoració del risc de lesions, valoració de possibles infeccions, suport del servei de ginecologia en cas d’embaràs, indicació d’anticoncepció de suport, exploració física en casos necessaris, valoració de la necessitat de proves complementàries, tractament mèdic, estudi i valoració sociofamiliar, valoració de l’estat emocional, avaluació de la presència de simptomatologia clínica o de psicopatologia, realització de tractament psicològic inicial.