El Consell Lingüístic Assessor va proposar ahir que els alumnes hagin de superar una prova per obtenir un certificat de nivell de català al final de l’ESO i que, per tant, deixi de ser automàtic. La seva presidenta, Carme Junyent, va considerar «una falta de respecte» que actualment es «regali» un títol als alumnes, en al·lusió a l’obtenció del nivell C1 en acabar l’ESO.

Aquesta mesura forma part de l’informe entregat al Departament d’Educació per tal d’impulsar l’ús del català a les aules. L’informe estableix que el català ha de ser l’«eix» i la llengua «referencial i d’aprenentatge» i afegeix que els projectes lingüístics poden preveure el castellà com a llengua d’aprenentatge. També proposa més formació per als docents i insisteix que no poden triar la llengua en què fan classe. El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va explicar que estudiaran les mesures i elaboraran el decret per desplegar la LEC.