El Col·legi de Veterinaris alerta que el soroll que provoquen els petards afecten greument a diversos col·lectius de persones sensibles, com persones d’edat avançada, amb dèficit cognitiu, d’altres que pateixen malalties mentals, nadons i nens amb hipersensibilitat al so o hiperacúsia. Així mateix, també impacten negativament sobre la majoria de mascotes. En aquest cas, segons recull el col·legi, la revetlla també comporta un increment de les consultes veterinàries i les prescripcions de medicaments ansiolítics per al tractament preventiu i pal·liatiu dels animals durant la celebració de Sant Joan. Els tractaments per ansietat, per petards augmenten 80 vegades amb motiu de la revetlla. El que no es pot obviar és que aquesta medicació prescrita per tolerar les celebracions té efectes secundaris i afecta el comportament i la fisiologia dels animals. Aquesta medicació està inclosa dins dels medicaments estupefaents, ja que està indicada per a evitar que apareguin signes clars d’ansietat, angoixa i por i puguin patir conseqüències greus, com pot ser, en última instància, la taquicàrdia severa, la hiperventilació i el col·lapse.

Per altra banda, en el cas dels animals de companya, la revetlla provoca un significatiu augment del nombre de recollides d’animals perduts notificades i el nombre d’avisos d’animals perduts. D’acord amb xifres de l’AIAC (Arxiu d’Identificació d’Animals de Catalunya) fent una comparativa entre un període aleatori de 3 dies, i els dies de la revetlla de Sant Joan, l’augment del nombre d’avisos és de 63% de mitjana. A més, l’augment dels casos de recollides d’animals trobats també augmenta notablement i de mitjana és de 130%.

Un altre punt important a destacar és que l’ús de focs artificials només està autoritzat quan tenen lloc en esdeveniments de caràcter cultural o festius i que en general hi ha una prohibició a les Ordenances de contaminació acústica o de convivència de l’ús de material pirotècnic fora dels esdeveniments expressament autoritzats o dels llocs i les hores assenyalades per fer-ho.

Per fer compatible aquestes prohibicions genèriques amb l’ús de focs artificials durant les festes, els ajuntaments solen dictar bans on es concreten les condicions per utilitzar-los. Ara bé, el Col·legi de Veterinaris denuncia que normalment la regulació s’incompleix perquè no hi ha una vigilància estricta, fent gairebé impossible no patir-ne els efectes. A més, l’ús de petards no està limitat als dies de revetlla, fent que sigui possible sentir-los alguns dies previs, tant de dia com de nit, i es continuïn sentint durant la revetlla i fins a alguns dies posteriors.

L’alt nivell d’estrès que provoquen aquests sorolls i la seva continuïtat en el temps fa que tinguin afectacions greus en la salut de persones i animals. Aquest efecte perllongat en el temps genera el mecanisme d’estrès crònic, molt més nociu per a la salut que l’afectació que provoca l’estrès agut, lamenta el Col·legi de Veterinaris.