La Diputació de Girona ha aprovat la concessió de cinc línies de subvencions, per valor de més de dos milions d’euros, per tal que els ens locals puguin dur a terme polítiques d’habitatge i invertir i comprar pisos socials durant aquest any. Es tracta de la dotació més alta que la corporació ha concedit mai en aquesta àrea, i se’n beneficiaran un total de 64 ajuntaments i cinc consells comarcals. La primera línia serà per a inversions en habitatges socials, a la qual s’ha destinat 656.600 euros. Per a l’adquisició de pisos per a polítiques socials, s’hi destinen enguany 826.000 euros, que serviran per comprar 28 habitatges nous. En tercer lloc, per a estudis i projectes hi ha una partida de 422.000 euros, mentre que per a la gestió de polítiques socials en l’àmbit comarcal s’invertiran 76.000 euros. Finalment, es destinaran 56.242 euros per a la compra de material per lluitar contra la pobresa energètica.