Quiosc

Diari de Girona

Albert Sierra Candidat a degà al Col·legi de l’advocacia de Girona

«La pandèmia ha aturat molts projectes que volem implementar»

Sierra proposa crear figures per defensar el col·legiat, baixes dignes i reivindica la negociació per millorar les retribucions al torn d’ofici

Albert Sierra Vicens. | MARC MARTÍ

Albert Sierra Vicens (Girona, 1974) està llicenciat en Dret a la UNED i exerceix d’advocat i administrador concursal. Inscrit al torn d’ofici des de fa 20 anys, n‘ha estat la cara visible al col·legi durant vuit anys sota el mandat de Carles McCragh, el degà sortint.

Ha format part de la junta del col·legi durant dotze anys. Què l’ha empès a optar al deganat?

M’ha fet respecte, però tinc un equip darrere que em dona suport i confia en mi i això ha sigut el motiu més clar a l’hora de presentar-me. Formem un equip bo i molt treballador. A més, el programa que plantegem és un repte i volem treure les traves que observem dia a dia per dignificar més l’advocacia.

A quines traves es refereix?

Hi ha molts projectes que la pandèmia ha aturat, com ara la digitalització del col·legi, i la nostra prioritat és continuar-los. També s’ha treballat en l’ús del català a la justícia, i és un punt que s’ha de millorar. La covid també ens va frenar les modificacions dels estatuts del col·legi per implementar el vot electrònic.

Una de les tasques puntal del col·legi és el torn d’ofici. Quins projectes proposen?

Tenim diversos projectes pel torn d’ofici en els que hem de continuar treballant, com ara els pagaments puntuals, que de fet ara ja es duen a terme perquè hem passat de 4-5 mesos vista fa cinc anys a mes i mig vista ara. S’ha treballat perquè totes les actuacions estiguin retribuïdes, però el col·legi no té la facultat de canviar mòduls. Amb tot som reivindicatius i volem totes es retribueixin.

El torn d’ofici és precari?

Jo no diria que és precari. El que ha passat és que fa deu anys hi havia la meitat dels advocats que hi ha ara, han entrat molts companys i això ha fet que es reparteixi més. Els mòduls han augmentat a escala retributiva, d’actualitzacions i d‘actuacions noves. Evidentment, volem millors retribucions, però som conscients que s’ha de negociar, és feina i anem en aquesta línia.

Quines altres mancances han detectat durant el mandat i que calgui posar-hi remei?

Tenim un projecte que inclou diverses mesures pels col·legiats, com ara fomentar una figura de defensor del col·legiat i un representant repartit a cada partit judicial que reculli incidències del dia a dia. Volem que se sentin emparats en tot moment. A més volem implementar protocols amb els òrgans judicials per establir uns principis de puntualitat, bon tracte i pautes d’actuació i bones pràctiques de totes les parts per millorar la coordinació. També volem baixes dignes: no pot ser que una mare tingui un fill i que al cap de sis dies hagi d’anar a un judici. Volem que se suspenguin judicis i procediments. És una reivindicació conjunta amb l’advocacia institucional.

Com valora l’activitat del col·legi durant els últims anys?

Durant el mandat de Carles McCragh s’ha professionalitzat i internacionalitzat el col·legi, i s’ha fet una tasca molt important pels drets humans. Nosaltres tenim una línia continuista i volem implementar les idees que tenim com a equip.

Com ha afectat la pandèmia al dia a dia del col·legi?

Durant el confinament no vam poder exercir excepte en moments puntuals al torn d’ofici. Des del col·legi es va adoptar una posició prudent, i es va acordar suspendre les quotes, tot i que suposen una quarta part dels ingressos, i també vam vetllar pels drets dels advocats al torn d’ofici.

Compartir l'article

stats