Albert Sierra Vicens (Girona, 1974) ha guanyat les eleccions al deganat del Col·legi de l'Advocacia de Girona. La seva candidatura continuista ha obtingut 198 punts, que suposa el 72% dels vots, mentre que Anna Pagès, que es va presentar de forma independent, ha tingut el suport del 30% dels electors amb 84,5 punts. S'han comptat dos vots en blanc. De tots els advocats exercents i no exercents que estaven cridats a vot, ha exercit el dret a vot pels voltants d'un 22% dels col·legiats, que es tradueix en 289 vots (9 dels quals no exercents). Sierra substituirà al capdavant de la corporació a Carles McCragh, que ha esgotat el temps que podia estar al càrrec.

"Ara tenim l'equip complet i hem de fer programa", ha assegurat el nou degà en declaracions a aquest diari. "Ho farem amb molta il·lusió i ara és moment d'executar el que volem dur a terme". El mandat és de quatre anys prorrogables a tres mandats. Sierra ha assenyalat que una part de la feina ja està començada i s'ha d'acabar, i que la junta té nous projectes que s'han d'iniciar, com ara la digitalització del col·legi, millores al torn d'ofici i diverses propostes per treballar pels col·legiats.

Sierra ha valorat positivament la jornada electoral, tot i que ha reconegut que la participació ha estat baixa. Sobre el fet que s'hagi presentat una segona candidatura després de tres mandats, Sierra ha manifestat que és "positiu, perquè això fomenta la participació i s'aprèn que hi poden haver diferents plantejaments i legitima el resultat".

Les eleccions han renovat parcialment la junta de govern. La resta de l'equip ja va ser proclamat electe perquè no es va presentar cap candidatura alternativa a diputat. La nova junta de govern està formada per Albert Sierra (Degà), Marta Araus (diputada primera), Francesc Rebled (diputat segon), Anna Valdé (diputada tercera), Jordi Espelt (diputat quart), Eduard Torrent (diputat cinquè), Santi Soler (diputat sisè), Carmen Calvo (diputat setè), Glòria Samblàs (diputada vuitena), David Garrido (diputat novè), Carme Castanyer (diputada desena), Judith Pont (diputada onzena), Roser Lavall (bibliotecària-comptadora), Josep Viella (secretari) i Lluís Bielsa (tresorer). 

Sierra està vinculat a la junta del col·legi des de fa 12 anys, i durant 8 anys ha estat responsable del Torn d'Ofici.

El traspàs de poders es farà en un termini que pot allargar-se un mes. Sierra ha descrit McCragh com un degà compromès, que deixa treballar i que escolta. "Deixa una empremta molt personal a l'hora de fer les coses, és una persona molt estimada i per mi és un referent".