Els notaris de Catalunya han autoritzat un 21% més de testaments vitals des de l’entrada en vigor de la llei de l’eutanàsia, la qual va complir un el seu primer aniversari el passat 25 de juny.

En concret, des de juliol de 2021 fins a març de 2022, el nombre de testaments vitals autoritzats a les notaries catalanes va ascendir a 4.542, enfront dels 3.765 testaments vitals tramitats durant el mateix període de l’any anterior.

A banda, pel que fa al 2021, segons dades de l’Observatori Notarial de Catalunya, els notaris catalans van autoritzar un total de 5.473 testaments vitals en 2021, la major xifra dels últims 5 anys, sent l’any que més testaments vitals es van tramitar i mantenint la tendència a l’alça dels anys anteriors. Al seu torn, a Girona se’n van autoritzar 578.

Enguany, durant el primer trimestre, el total de testaments vitals autoritzats ha estat de 2.256, continuant amb aquest auge.

Segons José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, «ja des de les setmanes prèvies a l’entrada en vigor de la Llei de l’eutanàsia i durant tot aquest any hem atès molts ciutadans que recorren al Document de Voluntats Anticipades per a recollir la seva voluntat sobre com ser tractats mèdicament al final de la seva vida», va dir.

I va afegir: «Els documents jurídics preventius, com aquest en matèria de salut, el testament o els poders preventius, permeten planificar el futur a nivell personal i patrimonial, i donar tranquil·litat al ciutadà, comptant amb les màximes garanties de seguretat jurídica que proporciona la funció notarial».

Tal com explica el Col·legi Notarial català, el testament vital, o Document de Voluntats Anticipades, és un document en el qual una persona major d’edat i amb plenes capacitats expressa la seva voluntat sobre aquells tractaments mèdics als quals desitja o no sotmetre’s en fase terminal. Aquesta voluntat s’aplicarà sempre que la persona no es trobi capacitada per a expressar la seva voluntat en aquell moment.

De fet, la Llei 3/2021, de 24 de març assenyala que, en cas de complir-se els supòsits recollits en aquesta, podrà aplicar-se si la persona ha subscrit amb anterioritat el testament vital i així ho ha determinat. Paral·lelament, en cas de no haver-se nomenat un representant legal, serà el metge responsable qui podrà presentar la sol·licitud de l’eutanàsia.