La Diputació de Girona ha destinat aquest any 977.375 euros per ajudar als municipis amb escassa capacitat econòmica i de gestió a fer front a les despeses del lloc de treball del secretari interventor i a facilitar-ne la regularització en aquells municipis on no existeixi.

S’hi han pogut acollir els municipis de menys de mil habitants o amb un pressupost inferior a 1,5 milions d’euros. Cada ajuntament podrà rebre, com a màxim, 10.000 euros, un ajut que en cap cas pot superar el 90 % de la despesa justificada. Cent dos municipis s’han beneficiat d’aquesta ajuda.

En un ajuntament el secretari interventor és qui dirigeix la part tècnica, qui fa funcionar la maquinària administrativa, exerceix una funció de control intern, entre d’altres.

Perquè un ajuntament funcioni la figura del secretari interventor és imprescindible, no disposar-ne pot portar un consistori a la paràlisi.

A les comarques gironines la majoria de municipis tenen una població inferior a mil habitants i tenen dificultats per trobar secretaris interventors. Per això, des de la Diputació de Girona, fa temps que s’ofereix el servei d’assistència de secretaria intervenció (SASI), un equip de deu secretaris interventors que s’encarreguen de la gestió de vint-i-cinc municipis. Tot i això, aquest any la Diputació de Girona ha volgut anar més enllà amb aquestes subvencions.