Deu passos per aconseguir una «lactància natural i feliç»

ddg

Els hospitals de la Iniciativa per a la Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància han de complir deu requisits: Disposar de normativa escrita de lactància i posar-la en coneixement de tot el personal, capacitar el personal per posar en pràctica aquesta normativa, informar totes les dones embarassades sobre els beneficis i el maneig de la lactància materna, ajudar les mares a iniciar la lactància materna primerenca, mostrar a les mares com alletar i com mantenir la lactància materna en el cas que hi hagi separació de mare i nadons, no donar als nadons un altre aliment que no sigui llet materna, practicar allotjament conjunt, encoratjar les mares a alletar a demanda, no donar als nens alimentats al pit biberons, tetines o xumets, i fomentar l’establiment de grups de suport a la lactància materna.