L’equip gironí de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, format per 23 metges forenses i 3 tècnics especialistes en patologia forense, va efectuar 477 autòpsies durant l’any 2020. Això significa que es va practicar més d’una autòpsia diària.

El servei de Patologia Forense s’ocupa de la investigació medicolegal i de les autòpsies en tots els casos de mort violenta (és a dir, que no s’ha produït de forma natural) o sospitosa de criminalitat. Actua a requeriment d’una instància judicial o a petició del Ministeri Fiscal i està adscrit al Departament de Justícia. També té la funció d’identificar cadàvers i restes humanes.

Per això, més d’un 50% de les practicades (244) van tenir com a causa una mort natural. En un 34% dels casos (152) es va determinar que la causa de la mort va ser violenta. Això esborra la possibilitat que fos mort natural, però obre diverses alternatives: mort accidental, homicida o suïcida. Dins d’aquesta divisió, un 55% van ser accidentals, un 41% suïcides i un 4% homicides. Per últim, en un 10% restant no va poder-se determinar el tipus de mort, i això va passar en 44 casos.

Si mirem les xifres segons el sexe, destaca com en el 73% dels casos, les autòpsies es van fer a homes, i un 25,5% a dones. En un 1,5% dels casos no es va poder identificar el sexe de la persona.

L’efecte de la pandèmia

Tractant-se de l’any que va esclatar la pandèmia del coronavirus i amb les consegüents restriccions, l’any va tancar amb una caiguda d’un 23% d’autòpsies. I la disminució es va notar considerablement durant l’abril, quan el nombre d’autòpsies realitzades va baixar fins a 21, tenint en compte que la resta de mesos se’n van fer entre 31 i 48.

Si anem més enrere, les dades dels anys anteriors són estables, però curiosament, dels últims 8 anys, va ser el 2019 l’any amb més autòpsies fetes a Girona (582), i la tendència anava creixent des de feia uns anys.

Més enllà de les autòpsies, l’activitat executada pels professionals de l’Institut de Medicina Legal inclou assumptes penals, com ara l’avaluació de lesionats, valoracions psiquiàtriques, aixecaments de cadàver, assistència mèdica a detinguts i reconeixements de víctimes d’agressions sexuals. L’equip gironí va fer 3.881 reconeixements de lesionats, determinant el seu estat. La majoria dels casos a instància d’un jutjat d’instrucció, jutjats penals o les seccions penals de l’Audiència.

Es van fer 600 valoracions psiquiàtriques, es va assistir mèdicament a 21 detinguts i es van fer 65 reconeixements mèdics de víctimes d’agressions sexuals. En total es van fer 5.616 actuacions de tipus penal, i que de fet suposen el gruix de la seva tasca.

Amb tot, també es van fer actuacions d’àmbit no penal, com ara la valoració de la capacitat civil, la redacció d’informes d’internament psiquiàtric involuntari i també de la capacitat civil, entre altres. Sobre això, es van fer 824 informes d’internament psiquiàtric involuntari, es van fer 275 informes de capacitat civil i també 671 pericials extrajudicials.

Més de 4.000 a Catalunya

Al total de Catalunya es van fer 4.083 autòpsies, de les quals 2.467 van determinar que la mort havia estat per causes naturals, i 1.253 per causes violentes. D’aquestes, 663 van ser accidentals, 544 suïcides i 46 homicides. En 302 casos no es va poder determinar la causa de la mort. El 73% de les autòpsies es van fer a homes.

D’altra banda, es van fer 51.980 actuacions d’àmbit penal, i també es van dur a terme 19.893 assistències per assumptes no penals.