L’Observatori del Campus de Salut Girona, impulsat pel Col·legi de Metges (COMG), ha advertit avui que la dificultat en la compra de terrenys, concretament a Salt, està endarrerint el projecte del campus, que ha d'incloure el nou hospital Josep Trueta. Després de mantenir reunions amb les administracions implicades en el desenvolupament del projecte i de valorar la informació rebuda, l’Observatori constata que l’execució del projecte del Campus de Salut pot començar el 2024 però això implica que l’Ajuntament de Salt ha d’accelerar el procés d’urbanització per poder cedir els terrenys a temps i, per fer-ho, necessita el suport de la Generalitat de Catalunya

"Ja entenem que l’Ajuntament de Salt ha d’urbanitzar tota la zona, que té la part dels terrenys més gran i que el procés de negociació amb els propietaris és llarg i difícil. Precisament per això demanem que el Departament de Salut, i també la presidència de la Generalitat de Catalunya, intervinguin per agilitzar aquells tràmits que necessiten celeritat i recursos, com és el cas de la zona de Salt, que hauria d’estar enllestida en el termini d’un any”, ha explicat el Dr. Josep Vilaplana, president del COMG. “És un projecte clau i de país que va més enllà dels ajuntaments”, ha afegit. De forma paral·lela, Marga Nadal, membre també de l'Observatori i presidenta de l'Institut d'Investigació Biomèdica (Idibgi), ha demanat que en els pressupostos de l'any vinent de la Generalitat s'inclogui una partida destinada a l'expropiació de terrenys. "L'Ajuntament no pot assumir tots aquests costos, ja que hi ha molts propietaris i la negociació de compra de terrenys és complexa", matisa.

Per altra banda, respecte als terrenys de Girona, Vilaplana ha destacat que el consistori ja té les negociacions "ben encarrilades, el pla urbanístic està molt avançat i s'han pogut desencallar negociacions amb alguns propietaris". El president del Col·legi de Metges es refereix a la problemàtica generada després de l'anunci de l'expropiació del mas Bellsolà i els terrenys que l'envolten.

Més celeritat en el pla funcional

L’Observatori ha destacat la gran feina que ha fet, per una banda, la comissió tècnica pel desenvolupament de tots els aspectes urbanístics, i de l’altra, el grup de treball tècnic per a l’elaboració del pla funcional que ha començat aquest 2022, però veu necessària més agilitat perquè el procés pugui estar llest el 2023, en el termini d’un any, com estava previst.

L’Observatori també demana que s’estableixi una assignació pressupostària perquè, un cop fet el pla funcional, ja es pugui començar amb l’elaboració del projecte i no s’hagi de perdre un any per dotar-lo de pressupost. Malgrat tot, Antoni Codina, excap de servei de l’àrea de cirurgia de l’hospital Josep Trueta i de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), s'ha mostrat crític amb la situació actual de l'hospital, ja que està "al límit" i davant la "inestabilitat política actual" tem que una pròrroga dels pressupostos perjudiqui el desenvolupament del nou campus.

D’altra banda, l’Observatori ha aprofitat la compareixença d’avui per continuar demanant que a l’hospital Josep Trueta de Girona se li reconegui el nivell 6 de complexitat (ara és de nivell 5). Els membres de la comissió han exposat que l’hospital necessita tot el suport des de ja mateix per seguir millorant com a pas previ al nou centre. Han assegurat que compleix els estàndards necessaris des de fa anys, que el Trueta fa molta cirurgia oncològica i que la regió sanitària de Girona és una de les àrees més eficients en molts aspectes, entre els quals, prescripció farmacèutica i despesa d’atenció primària i especialitzada per pacient. També han destacat que Girona és la segona àrea amb més població de Catalunya després de l’àrea del Baix Llobregat que correspon a l’hospital de Bellvitge, com un argument més perquè el Trueta sigui de nivell 6. Augmentar el nivell de complexitat del Trueta permetria poder disposar de més recursos econòmics i de més personal assistencial i de recerca, ser més atractius com a regió sanitària i millorar el servei cap als pacients, els quals pateixen mancances des de fa més de 10 anys.

Resposta de la Generalitat

Segons fonts del govern de la Generalitat a Girona, afirmen que «totes les administracions estan coordinades i el cronograma del pla de treball s’està complint segons el previst». Malgrat tot, no concreten si els pressupostos de l’any vinent inclouran una partida destinada al nou campus ni si s'involucraran de forma directa en la cessió dels terrenys a l'Ajuntament de Salt.

Per al seguiment i coordinació dels tràmits urbanístics, la Comissió Paritària del nou Campus de Salut de Girona va constituir l’Equip de treball tècnic, integrat per representants de la Divisió d’Infraestructures i Patrimoni del CatSalut, de la Regió Sanitària Girona, del Departament de Territori i dels dos ajuntaments implicats, Girona i Salt. 

Des de la seva constitució, el grup de treball tècnic s’ha reunit en diverses ocasions per fer el seguiment dels tràmits en matèria urbanística de cada ens implicat, agrupar les necessitats de tots els actors participants, dur a terme l’anàlisi urbanística sobre la ubicació de les diferents necessitats del campus i la cessió dels terrenys a favor del Departament de Salut. 

En aquest sentit, s’ha fet un estudi dels condicionants derivats de la implantació del Campus i el seguiment dels calendaris urbanístics i el passat mes de juliol la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG) va acordar l’aprovació definitiva de la modificació del Pla General del Sector Sud de Salt, promoguda per l’Ajuntament de Salt i actualment l’Ajuntament està treballant en el Pla Parcial de la zona.

Paral·lelament, s’està avançant en la definició del pla funcional assistencial mitjançant processos participatius que impliquen els professionals dels hospitals Dr. Josep Trueta de Girona i de l’IAS. El primer procés, centrat en Urgències, ha finalitzat recentment i aquest dimarts es va impulsar el segon procés, centrat en l’àrea d’Hospitalització. Ahir es va reunir l’Equip Impulsor del Pla Funcional, per treballar en els següents processos.

L’Observatori del Campus de Salut Girona – nou Trueta va ser impulsat pel COMG l’abril del 2022 com un organisme independent, perquè, amb un ampli consens de la comunitat sanitària i del teixit empresarial i social gironí, faci un seguiment del projecte amb l’objectiu que el campus sigui una realitat el més aviat possible o dins el termini establert. L’Observatori es va comprometre a fer una avaluació periòdica i pública de l’estat del projecte cada 6 mesos.

Al capdavant hi ha els doctors Ramon Brugada, Marga Nadal, Antoni Codina, l’investigador Wifred Ricart, el vicerector de Campus Sostenible de la UdG, Rafel Reixach, i el president del Col·legi, Josep Vilaplana.

Necessitat d'una nova facultat de Medicina i Infermeria

Finalment, Rafel Reixach, vicerector de Campus Sostenible de la Universitat de Girona (UdG), ha manifestat que des de la UdG estan esperant el trasllat al campus perquè l'espai actual està "molt limitat" i no tenen possibilitat de créixer. Consideren que el canvi els permetrà millorar "en la docència" i també tindran més espai per a les classes més pràctiques. També han afegit que el trasllat al nou campus permetrà a molts docents que també són metges al Trueta i/o Santa Caterina que s'estalvïin "viatges innecessaris".