La posada en marxa de la primera Unitat de Trànsit de la Regió Sanitària de Girona està resultant ser tot un èxit, segons afirmen els professionals que en formen part. De fet, des que va començar -el 30 de setembre va fer just un any- s’han acompanyat 193 persones, un 60% més d’atencions de les previstes inicialment. Un dels principals objectius pels quals va començar va ser evitar que aquelles persones que volguessin fer un canvi de gènere i, com a conseqüència, necessitessin acompanyament mèdic, quirúrgic, psicològic i/o social, ja no caldria que s’haguessin de desplaçar fins a Barcelona, tal com passava anteriorment.

Amb el desplegament d’un equip a comarques gironines s’eviten aquests trasllats i les persones que ja estaven fent el trànsit a Barcelona han pogut seguir el seu procés més a prop de casa. Del total d’acompanyaments realitzats, la meitat (97) són persones que fins ara no havien tingut contacte amb cap Unitat de Trànsit. 

La Unitat ofereix assistència tots els dijous, en horari de matí i tarda, al Centre de Salut Güell de Girona, a les dependències de l’ASSIR Gironès-Pla de l’Estany (Atenció Sexual i Reproductiva). Al principi només atenien en horari de matins però davant l’alta demanda, es va ampliar. Els professionals ajusten l’assistència a les necessitats i a la voluntat de cada persona. En aquest sentit, s’ofereix acompanyament psicoterapèutic, s’inicien preparats hormonals sempre que se sol·liciti, així com derivacions als centres hospitalaris per a intervencions quirúrgiques en cas que es desitgi, entre d’altres. L’equip està format per professionals de ginecologia, pediatria, endocrinologia, psicologia, treball social, llevadores i medicina de família i comunitària.

Una de les ginecòlogues de la unitat, Carlota Alepuz, matisava a aquest diari que «iniciar aquest procés no consisteix només a seguir un tractament farmacològic, engloba molts més aspectes fonamentals i si no fóssim professionals de moltes disciplines diferents, la unitat no tindria sentit». 

L’acompanyament és molt personalitzat i s’adequa a la situació personal de cada cas concret. En la primera visita es fa una entrevista, per tal de definir el millor acompanyament i assessorament. En aquesta trobada s’informa la persona de les diferents opcions a seguir, d’acord amb les seves necessitats i voluntats.

També es potencia una bona accessibilitat. És per això que per poder ser atès no cal passar per diversos professionals, sinó que es pot demanar per correu electrònic. També es pot fer per derivació directa dels metges de l’especialitat de família i comunitària o els pediatres d’atenció primària, en el cas que el sol·licitant sigui menor d’edat

Un 30% de les persones trans ateses per la Unitat Trànsit de Girona han manifestat la seva voluntat d’operar-se. Així doncs, s’han fet 65 derivacions per fer efectius els processos quirúrgics desitjats, que inclouen 18 sol·licituds de vaginoplàstia i 47 de mastectomia. Actualment, els hospitals Germans Trias i Pujol, Bellvitge i Clínic són els únics autoritzats pel CatSalut per realitzar la cirurgia relacionada amb el procés de trànsit. 

Suport psicològic i social

Una part important del procés és l'acompanyament psicològic, que es fa a demanda de la persona trans, amb l'objectiu d'empoderar-la, facilitar l'autoacceptació del gènere sentit i evitar l'aïllament social. Aquest suport ha fet 48 acompanyaments durant el primer any de la unitat, centrat a reforçar la persona en el procés de transició, reduir les seves pors, ansietats i aïllament, i fomentar mecanismes per fer front a situacions de transfòbia.

La unitat també ofereix atenció des l'òptica social a través de professionals de treball social sanitari. En 124 dels 193 primers acompanyaments (70%) han requerit la intervenció per part de treball social. Des d'aquest vessant, intervenen en les dificultats socials que apareixen durant el procés de transició, o posteriorment. Els professionals de treball social elaboren un pla sociofamiliar d'intervenció amb la persona, incloent si cal la família, per potenciar les habilitats i capacitats pròpies, tenint en compte la xarxa de serveis, entitats i recursos socials. El repte de l'atenció social és acompanyar en la presa de consciència de les dificultats i en la cerca d'alternatives i suports.

Una altra de les funcions de l'equip és la d'assegurar els drets reproductius de les persones trans en igualtat de condicions que els drets establerts per a les persones no trans. A més, durant aquest any també han engegat la consulta especialitzada amb llevadores per atendre la salut sexual. Paral·lelament al desplegament de la unitat, els professionals han participat en seminaris informatius mensuals, taules rodones i sessions formatives.