L'Ajuntament d'Olot portarà a aprovació al ple de novembre el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al projecte de construcció d'un nou tram de via ciclista entre Olot i Santa Pau. El govern municipal ha aprovat el projecte constructiu d'aquest tram de via verda que permetrà connectar Olot amb Can Blanc i l'aparcament del Volcà Santa Margarida. L'obra està pressupostada en 1,4 milions d'euros i es preveu que comenci l'any que ve, amb un termini d'execució de vuit mesos. La Generalitat n'assumirà el cost i un cop acabats els treballs, l'ajuntament n'assumirà la titularitat, en virtut del conveni, i s'encarregarà de la seva gestió i manteniment.

La nova via ciclista tindrà 3,2 quilòmetres i estarà dividida en dos grans trams. El primer, de 1.360 metres, discorre per la zona urbana d'Olot i s'inicia al Parc de les Mores a l'alçada de la cruïlla entre l'Avinguda de Sant Jordi i el Triai. Concretament en aquest punt el projecte preveu la instal·lació d'un semàfor per facilitar la mobilitat de vianants i ciclistes.

Posteriorment, la ruta seguirà pel mateix camí del Triai de forma compartida amb vianants i vehicles fins al camí d'accés a l'escola Joan XXlll on resseguirà el camí de l'escola fins a arribar a l'església de les Fonts. En tot aquest tram s'ha previst adequar el camí existent i, únicament, ampliar l'entrada al camí del Triai des de l'Avinguda Sant Jordi per dotar-la de més seguretat. A part, s'hi instal·larà nova senyalització i reductors de velocitat.

El segon tram constarà de 1.872 metres i connectarà la part posterior de l'església de Sant Cristòfol de les Fonts fins a la via ciclista existent de Can Blanc. Aquesta zona disposarà d'un traçat de via ciclista de nova construcció de 2,5 metres d'amplada que transcorrerà per un camí existent al sud de la finca de les Gleies fins a trobar la carretera GI-524, un cop passada la cruïlla de la carretera de Batet. En aquest punt també s'hi instal·larà un semàfor que facilitarà l'encreuament dels vianants i ciclistes que utilitzin aquesta nova via i regularà la intersecció entre la carretera de Santa Pau amb la GI-524 i la carretera de Batet amb la GI-5241.

Al mateix temps, aquesta intersecció serà un nou punt d'accés a la via verda, ja que els vianants que optin caminar per la vorera que segueix la carretera GI-524 des del nucli urbà d'Olot podran accedir-hi en aquest punt i continuar caminant fins a Can Blanc de forma segura. A partir d'aquesta cruïlla entre la carretera de Batet i la carretera de Santa Pau, la via verda es projecta amb un traçat paral·lel a la carretera GI-524 pel costat nord, és a dir, pel costat de la carretera de Batet de la Serra fins a arribar a l'alçada dels establiments de restauració.

Tots els treballs projectats es basen en l'estudi constructiu de la via ciclista que la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat va encarregar l'any 2019 amb la voluntat d'analitzar tots els detalls i característiques, de forma coordinada amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. D'altra banda, es crearà una comissió de seguiment dels treballs amb dos representants de cada institució.