Un projecte de recerca presentat en el Congrés de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) analitza les patologies i el consum de fàrmacs de la població centenària de la Regió Sanitària de Girona. Es tracta d’un estudi descriptiu transversal a Atenció Primària, que inclou pacients majors de 100 anys vius (amb un rang d’edat entre 100 i 113 anys). L’origen de les dades ha estat la història clínica. El nombre total ha estat de 228 centenaris, un 82% són dones i un 35,96% del total estan institucionalitzats. Una de les autores de l’estudi és Arantxa Mallou, metgessa a Blanes.

Entre les principals conclusions, pràcticament el 10% no té no te cap prescripció mèdica activa. Entre els que sí en tenen, la mitjana és de 6,2 prescripcions. Destaca la d’analgèsics no AINEs² (53,51%), antiulcerosos (40,79%), diürètics (39,91%), antiagregants (33,77%), ansiolítics i hipnòtics (31,14%), antidepressius (24,56%) i antipsicòtics (19,74%).

Respecte a les patologies cròniques més prevalents destaca la incontinència urinària (74,12%), la hipertensió arterial (70,61%), l’artrosi (51,32%) i la patologia renal crònica (38,6%).

En canvi, entre les menys freqüents hi ha: la malaltia cerebrovascular (6,14%), cardiopatia isquèmica (7,89%), obesitat (7,89%), malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) (7,46%) i la diabetis mellitus tipus 2 (9,65%).