L'acostament d'un sistema frontal farà augmentar la nuvolositat progressivament d'oest a est. Al matí, però sobretot a la tarda s'espera precipitació al quadrant nord-occidental, i al final del dia pot estendre's a altres punts de la meitat oest. Temperatura similar. Alguns cops forts de vent al litoral.