El ple del Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat per majoria absoluta un pressupost per al 2023 que ascendeix fins a 11,8 milions d’euros. Això representa un augment aproximadament d’un milió d’euros, un 9,47 % en comparació a l’exercici del 2022, detallen el president, Joaquim Colomer, i el conseller comarcal d’Hisenda, Josep Maria Creixans. Es tracta d’uns comptes «anivellats i que compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària», concreta Colomer.

El capítol d’inversions creix un 45,6 % fins als 514.010 euros. Creixans destaca la inversió prevista de 250.000 euros per millorar camins rurals i el mateix import per executar la segona fase de les obres de millora de les infraestructures de manteniment de l’abocador clausurat Ripollès 3. Dins d’aquest mateix apartat també s’hi preveuen, entre altres, 8.000 euros per millorar les instal·lacions del Refugi d’animals del Ripollès.

Servei de residus

La recollida i gestió de les diferents fraccions dels residus urbans representen també una part important del pressupost. Globalment, els costos del servei es preveu que creixin un 12,51 %. Això és així, sobretot per l’augment de cànon que cal abonar per dipositar rebuig a l’abocador, i per introduir al servei els canvis sol·licitats pels ajuntaments ara que ha d’entrar en vigor un nou contracte de gestió