La Diputació de Girona ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya de la Generalitat, que dona suport a divuit entitats gironines del tercer sector que gestionen habitatges per a persones amb exclusió social.

L’ens supramunicipal, a través del servei d’Habitatge, farà una aportació econòmica de 75.000 euros per l’exercici de 2022 a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que la trametrà posteriorment a les entitats perquè puguin sufragar despeses pel manteniment dels habitatges. Les entitats són l’Associació de Suport i Acollida a l’Immigrant Àkan, l’Associació Tallers, Atart, Càritas Diocesana de Girona, Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa, Fundació Astres, Fundació Elna, Fundació Obra Social Comunitària Bellvitge, Fundació Privada Adis, Fundació Privada Aspronis, Fundació MAP, Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa-Fageda, Fundació Privada Drissa, Fundació Privada Resilis, Fundació Tutelar Comarques Gironines, Fundació SER.GI, Fundació TRESC i Suara Cooperativa. En total, gestionen 202 habitatges i rebran com a mínim 1.800 euros per cadascun d’aquests habitatges.

La Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social s’adreça a les entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat l’atenció de les necessitats d’habitatge de col·lectius en risc d’exclusió social i que requereixen una tutela o un seguiment especial. Gairebé la meitat dels habitatges tutelats per la Xarxa d’Habitatges (90 de 202) són de la Fundació SER.GI, dedicada a l’àmbit de la pedagogia social.