Una de les eines que tenen les dones que pateixen violència masclista o persones del seu entorn per demanar ajuda és el telèfon confidencial i gratuït 900 900 120 (també hi ha el correu 900900120@gencat.cat) que funciona les 24 hores del dia. Aquest servei atén les demandes relacionades amb qualsevol de situació de violència contra les dones.

La línia d’atenció contra les violències masclistes ha realitzat 504 atencions a les comarques gironines fins al mes d’agost. Una xifra que representa el 7,25% de totes les telefonades realitzades a Catalunya en aquest mateix període -8.174 atencions-.

La tendència és el que el nombre de telefonades va a l’alça tant a les comarques gironines com a la resta de Catalunya. Caldrà veure però, si en el tancament de l’any se superen les 857 trucades rebudes l’any passat i dutes a terme des de les comarques gironines. Una xifra històrica i que va trencar tots els rècords.

La major part de les trucades rebudes en aquest servei on s’adrecen les víctimes i persones del seu entorn són majoritàriament per violències en l’àmbit de la parella; seguides de les que es donen en l’àmbit familiar. La resta, però ja de forma més residual: són les que es produeixen en l’àmbit sociocomunitari i el laboral.

Pel que fa al tipus de violència rebuda, les trucades mostren que la major part és per violència psicològica, seguida de la física. La que ha generat menys trucades és la sexual. Tot i això, cal dir que aquestes formes de violència s’han donat, en alguns casos, de forma simultània. Això és el que revela el Dossier estadístic de Violències Masclistes amb dades elaborades per l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones en commemoració del 25N.

De les trucades que es fan en aquest servei gratuït de la Generalitat se’n pot extreure un perfil com ara que gairebé quatre de cada 10 dones que van trucar al telèfon 900 900 120 des de qualsevol zona de Catalunya fins a l’agost tenien entre 31 i 40 anys. I que el 49,1% de les dones ateses per violència masclista al telèfon tenia fills en el nucli familiar. Un 43,5% en tenia de menors d’edat i un 5,6%, de majors d’edat dins del nucli familiar.

Les dones també disposen de diversos serveis d’informació i atenció de forma presencial. Hi ha els serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal on s’informa sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones i, si escau, deriven cap a les entitats i organismes.

Del total d’atencions (120.875 ) realitzades pels SIAD a Catalunya durant el 2021, en un 24,7% s’ha detectat una situació de violència masclista. D’aquest 24,7%, un 48,6% de les atencions per motiu de violència masclista han estat dutes a terme a les comarques gironines, seguit d’un 26,6% de l’àrea metropolitana de Barcelona. A Girona s’han atès 3.306 dones i se n’han derivat fins a 15.157 atencions.

34% més de violència sexual al 112

Un altre punt on les dones recorren però ja en cas d’emergència és el 112. Aquí, segons les dades del CAT112, s’han rebut 6.381 trucades fetes des de la província de Girona relacionades amb les violències masclistes i contra la llibertat sexual entre gener i octubre d’enguany. Això suposa un descens respecte a l’any anterior, que en van ser 6.850. Des de la ciutat de Girona, en canvi, s’ha registrat un augment de l’1,2% i se n’han gestionat 974. Els mesos en què hi ha hagut més trucades són el juliol i agost.

Les trucades per violència sexual ha augmentat i se n’han fet 416 des de Girona entre gener i octubre, per davant de les 310 del 2021. Això suposa un 34% més de telefonades respecte a l’any anterior. A tot Catalunya, el 112 ha rebut prop d’un 30% més de trucades del tema (5.695) . En aquest volum de trucades es recullen els avisos d’agressions i contempla diferents tipus de casos.