En el nostre camí de l’Advent, hi trobem un parèntesi, com una fita, en celebrar la festa de la Puríssima, la seva Immaculada Concepció, el dia 8 de desembre.

El papa sant Pau VI, en la seva exhortació apostòlica Marialis cultus sobre el culte a la Mare de Déu, de 2 de febrer de 1974, explicava que aquesta festa celebra conjuntament «la preparació radical per a la vinguda del Salvador i el feliç començament de l’Església». I assenyalava el temps d’Advent com el temps marià per excel·lència.

Justament s’ha escollit aquest temps d’Advent i aquesta festa mariana per commemorar que enguany es compleixen 75 anys de la gran festa montserratina en què l’Església de Catalunya va voler honorar la nostra Patrona, la Mare de Déu de Montserrat, oferint-li el nou tron d’argent on encara ara podem venerar-la.

Aquella efemèride, tan celebrada en el seu moment, s’ha volgut rememorar d’una manera festiva a cadascuna de les diòcesis catalanes, amb una solemne missa d’Acció de Gràcies, que a hores d’ara ja s’ha fet a totes les altres diòcesis de Catalunya.

Al nostre Bisbat de Girona, com havia ja programat el bisbe Francesc, s’ha entronitzat la imatge de la Moreneta a la nostra Catedral, ja que és l’única catedral de Catalunya on encara no era venerada.

A partir d’ara, doncs, a la nostra Catedral, dedicada a santa Maria, entre moltes altres imatges marianes, també podrem venerar-hi la Patrona de Catalunya. Que aquesta circumstància ens ajudi a fer com Maria, que escoltava la Paraula de Déu i la guardava en el seu cor, meditant- la i posant-la en pràctica. Maria ens ensenya la millor manera de viure l’Advent i preparar el Nadal. Maria és a la vegada deixebla i mestra en l’escola de les Benaurances: d’ella aprenem, com de ningú, l’Evangeli, perquè el transparenta i n’és la millor imatge.

I que davant seu puguem exclamar com ella: [...] (extret del Full Parroquial).