El Dr. Josep Vilaplana, actual president del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG), ha assumit la presidència del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) per als pròxims dos anys. El Dr. Vilaplana agafa el relleu del Dr. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), qui ha estat president els darrers dos anys i que passa ara a ser vicepresident.

Tal com preveuen els estatuts del CCMC, la corporació que agrupa els quatre col·legis de metges catalans (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), el passat dimecres 14 de desembre es va aprovar la renovació de la Junta de Govern, un fet que es produeix cada dos anys.

El Dr. Vilaplana és especialista en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i cap del servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Josep Trueta de Girona. Presideix el COMG des de juny de 2014.

A part de Vilaplana i Padrós com a president i vicepresident, també formen part de la Junta de Govern de Catalunya Elvira Bisbe (secretària), Lluís Esteve (tresorer) i Sergi Boada, Ramon Mur, Sebastià Barranco, Teresa Mir i Manuel Carasol (vocals). Mir és metgessa de família a Olot.