Unes 600 embarcacions de les confraries de pescadors de Girona, Barcelona i Tarragona van retirar del mar més de 70.000 litres de deixalles amb les quals van omplir 11 camions cisterna durant el 2022. Les dades s’han extret de l’aplicació mòbil Pesca Neta, des d’on els pescadors registren la brossa que treuen del mar. Del total de residus recuperats, un 62% són bosses, ampolles, canyes, fils de pescar, envasos de plàstic, tovalloletes i mascaretes d’un sol ús. La retirada la duen a terme tant les embarcacions de pesca d’arrossegament com les d’arts menors, que representen un 79% de la flota pesquera activa de Catalunya amb més de 1.200 pescadors i mariners. El departament d’Acció Climàtica hi ha destinat un milió d’euros.

70.000 litres de deixalles

Tovalloletes i plàstics. Això és el que més es troben els pescadors a les seves xarxes quan surten a pescar. Fa anys que fan aquesta tasca de recollir deixalles que queden atrapades, però des de fa temps el programa Pesca Neta busca reconèixer el que fan i visibilitzar-ho. Durant el 2022, en el marc d’aquesta iniciativa, es van recollir 70.000 litres de deixalles amb les quals van omplir 11 camions cisterna. «És una burrada el que s’ha arribat a recollir, i això només amb l’activitat pesquera, perquè cal tenir en compte que els pescadors no fan d’escombriaires del mar, sinó que van a pescar i el que voldrien és que algun dia aquesta iniciativa no fos necessària», assegura la subdirectora de Pesca, Itziar Segarra.

Francisco Martin netejant les seves xarxes de deixalles Gemma Tubert/ACN

Es tracta d’una acció col·lectiva mitjançant la qual les confraries de pescadors catalanes, coordinades per les federacions territorials de confraries de pescadors i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, han organitzat un sistema de recollida de les deixalles marines quan els pescadors es troben en la maniobra de pesca. «Cada cop va a més. De fet, pesquem més tovalloletes que peix», explica Francisco Martín, un pescador d’arts menors de Blanes.

El projecte incorpora embarcacions de totes les modalitats de pesca i permet fer visible el paper del pescador en la lluita contra el plàstic al mar. Per consolidar aquest sistema de recollida de deixalles marines, el Departament d’Acció Climàtica destina a aquesta iniciativa un milió d’euros cada any, que es reparteix entre les federacions de confraries de pescadors catalanes que hi participen. Aquest 2023, la concessió d’aquest ajut s’ha aprovat al gener. Es tracta d’ajuts cofinançats en un 75% pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). 

El programa permet, a més de retirar deixalles marines, contribuir a la recuperació del medi marí, compensar el sector pesquer per la dedicació a aquestes iniciatives, avaluar la incidència que té el factor humà sobre la contaminació dels mars, conscienciar els pescadors i la ciutadania de la importància de millorar la gestió dels residus que es generen i augmentar i millorar la imatge dels pescadors davant de la societat en general.

Alguns residus recollits per les embarcacions de Blanes Gemma Tubert/ACN

Unes 1.600 hores de feina

La tasca, però, és feixuga i implica molta dedicació perquè els pescadors la compaginen amb la seva activitat habitual. L’índex d’esforç de triatge que s’ha observat en les dades del 2022 indica que els pescadors han dedicat un total de 1.600 hores a la retirada de deixalles marines del litoral català durant la seva jornada de pesca. De tots els participants, la federació territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona és la que més triga a seleccionar les deixalles marines que ha pescat.

A Girona, en canvi, les 190 embarcacions que hi van participar van dedicar-hi 650 hores de la seva jornada. A Tarragona, hi van participar 41 embarcacions i els va suposar 150 hores de feina. Finalment, a Barcelona van ser 44 embarcacions, que van necessitar 790 hores de la seva jornada de pesca per retirar i triar les deixalles trobades.