Les comarques gironines van tancar l’any 2022 amb 9.597 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en servei, és a dir, el triple de les que tenien a finals de 2021, quan van ser 3.187. Segons les dades de l’Observatori de l’Autoconsum a Catalunya, aquests equipaments van permetre generar 79,46 MW de potència, un 188% més de la que es generava en finalitzar el 2021. El municipi gironí on es genera més potència és precisament la capital, Girona, amb 3.688 kW, mentre que la comarca amb més potència és la Selva (20.285,44 kW), que també és la que compta amb un major nombre d’instal·lacions (2.293). Segons la Generalitat, aquestes xifres, que també han estat molt bones al conjunt de Catalunya, confirmen el 2022 com «l’any de la consolidació de l’autoconsum fotovoltaic, i demostren el compromís de la ciutadania i les empreses amb la transició energètica». De fet, segons indica el govern català, només durant el darrer trimestre de 2022 es van registrar més instal·lacions que en tot l’any 2021 al conjunt de Catalunya.  

A les comarques de Girona, durant el 2022 es van posar en marxa 6.412 instal·lacions, és a dir, gairebé un 70% de les 9.597 que hi ha en l’actualitat. La Selva és la comarca on hi ha més instal·lacions, seguida molt a prop del Gironès (2.401 equips), el Baix Empordà (1.879) i l’Alt Empordà (1.777). Més enrere es troben la Garrotxa (750), el Pla de l’Estany (574), el Ripollès (200) i la Cerdanya (143). En canvi, si s’observa la potència que hi ha instal·lada, la segona posició, després de la Selva, és per a l’Alt Empordà (16.691 kW), el Gironès (14.593 kW), el Baix Empordà (12.897 kW), la Garrotxa (8.022 kW), el Pla de l’Estany (4.443 kW), el Ripollès (1.903 kW) i la Cerdanya (949 kW). 

Al conjunt de Catalunya, el 2022 es va tancar amb 60.208 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en servei, que sumen una potència instal·lada de 566,59 MW. Al llarg de l’any es van posar en marxa 39.237 equips d’autoconsum que arribaven a una potència de 293,56 MW, xifres que, igual que en el cas de les comarques gironines, també multipliquen per tres les registrades durant l’exercici 2021. 

Girona, en segon lloc 

Per demarcacions, Barcelona és la que va concentrar una major quantitat d’instal·lacions, 36.814, que sumen una potència de 277,77 MW, i en segona posició es va situar la província de Girona. Tarragona, per la seva banda, té registrats 8.560 sistemes d’autoconsum, que totalitzen 58,87 MW de potència, i a Lleida hi ha 5.217 instal·lacions que sumen una potència conjunta de 50,49 MW. A nivell català, el Vallès Occidental és la comarca amb un major nombre d’instal·lacions (8.330) i també de potència instal·lada (57,94 MW). 

Segons indica la Generalitat, el sector domèstic és on s’acumula un major nombre d’instal·lacions, ja que un 73,1% tenen una potència igual o inferior a 5 kW, mentre que només un 0,4% tenen més de 100 kW de potència. Tanmateix, el Govern també subratlla que les instal·lacions de fins a 5 kW de potència només suposen un 33,87% de la potència instal·lada, mentre que les de més de 100 kW suposen un 19,31% del total dela potència, fet que, des del seu punt de vista, «demostra el pes de l’autoproducció entre empreses i institucions».