El Col·legi Oficial d’Infermeres/Infermers de Girona (COIGI) manifesta la seva «decepció» sobre la taula de negociació entre el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya. El Col·legi considera un «greuge» que les infermeres, així com els altres professionals sanitaris de Catalunya, no hagin estat considerats en la taula de negociació entre les dues parts.

«Creiem que aquesta acció invisibilitza els infermers i les infermeres, que són uns dels eixos centrals del nostre sistema de Salut», expressen en un manifest, i també manifesten «sorpresa» davant un pacte amb un únic col·lectiu sanitari, deixant de banda les infermeres «menystenint l’esforç i sacrifici que han fet a primera línia de l’atenció de la població durant la pandèmia i tot el període crític posterior».

També volen recordar que el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), del qual el COIGI forma part, va manifestar una sèrie de propostes i mesures en el context de la situació del dèficit estructural i manca de reconeixement de la professió, i als quals i en aquests moments, urgeix donar resposta immediata. 

Canvis demanats al conseller

Entre els principals canvis que reclamen hi ha: augmentar les ràtios a tot el Sistema de Salut per poder tenir cura del benestar de les persones amb qualitat i seguretat; equiparar el contracte de les infermeres amb la resta de graduats universitaris, de manera que passin del grup A2 al grup A1; equiparar el sou i les condicions de treball de les infermeres que treballen en l’àmbit sociosanitari i residencial al de les infermeres d’altres àmbits i fer efectiva la categoria especialista en l’àmbit professional amb sis anys de formació com ja passa en altres comunitats autònomes i establir les bases per regularitzar la Pràctica Avançada.

El col·lectiu exigeix que s’equipari el contracte amb la resta de graduats universitaris i més equilibri de sou

També demanen desenvolupar un pla de carrera professional adaptat a l’expertesa, la competència i la responsabilitat de les infermeres, amb nivells graduals; augmentar la participació en els àmbits de planificació i direcció estratègica; impulsar pràctiques infermeres efectives i innovadores i posar en relleu el nivell de competència científica, tècnica, humana i social de les cures infermeres en la pràctica assistencial.

Recorden que aquestes propostes han estat exposades davant del conseller de Salut, per això, reiteren que no entenen que s’hagi creat un acord bilateral. Des del Col·legi de Girona, es posicionen per «defensar» la millora de la professió, que al mateix moment, repercutirà en la cura i la salut de tota la ciutadania.