Quiosc Diari de Girona

Diari de Girona

La unió de cardiologia i oncologia troba noves teràpies contra el càncer

El laboratori de genètica cardiovascular col·labora des de fa més de quatre anys en l’anàlisi dels tumors de pulmó per a tractaments personalitzats

Un professional treballant en el laboratori de genètica cardiovascular. ICS GIRONA

La Unitat de Genòmica de l’hospital Trueta ha analitzat més de 500 mostres de teixit de càncer de pulmó que han permès fer tractaments personalitzats als pacients afectats per aquesta malaltia, segons afirma el cardiòleg, Ramon Brugada, que és partícip d’aquest estudi. Però per entendre quin paper té la cardiologia en l’estudi dels tumors, cal remuntar-se a l’inici d’un projecte iniciat ara fa dos anys amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO), a partir de la necessitat de cooperació entre els grups d’Oncologia Mèdica, Anatomia Patològica i el Laboratori de Genètica Cardiovascular.

El laboratori, dirigit pel cap de servei de Cardiologia del Trueta, Ramon Brugada, es dedica principalment a la diagnosi genètica de les malalties associades a arrítmies i mort sobtada des de 2011, fet que ha aportat expertesa a l’hora de dur a terme aquest procediment. Segons afirma Brugada, aquesta expertesa «ens permet col·laborar en l’anàlisi i estudi de diverses patologies, entre les quals hi ha el càncer».

En aquest cas, per fer les anàlisis genètiques, les mostres s’extreuen amb la tècnica de la biòpsia. Després se’n separa l’ADN al laboratori i posteriorment, es procedeix a la identificació, confirmació i anàlisi de les alteracions genètiques observades. Finalment, se’n redacta un informe de laboratori que s’adjunta al que s’aporta de les biòpsies del pacient.

«Analitzem uns vuit o deu tumors a la setmana; la creació d’aquest estudi va suposar un abans i un després perquè l’anàlisi dels gens de cada tumor és molt important per a establir fàrmacs concrets», concreta Brugada.

El juliol de 2018 el Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, el Laboratori de Diagnòstic Genètic de Cardiologia i oncòlegs de l’Institut Català d’Oncologia van començar a treballar en un ambiciós projecte per estudiar les alteracions genètiques del càncer de pulmó, amb l’objectiu de donar el tractament oncològic de manera personalitzada a cada pacient.

Durant l’any 2022, un total de 10.127 pacients de Catalunya amb càncer s’han beneficiat de la determinació genètica per panels dins del Programa d’oncologia de precisió. D’aquests, s’han estudiat 3.954 pacients per l’estudi d’alteracions genètiques en tumors sòlids, 1.787 casos hematooncològics, 187 pacients pediàtrics, 2.071 pacients amb càncer de mama i ovari hereditari, i 2.128 amb altres tipus de càncer hereditari. Entre el 35% i 40% dels pacients estudiats s’ha identificat amb un marcador específic pel qual es podrà adaptar el seu diagnòstic o tractament.

L’oncologia de precisió, que forma part de la cartera de serveis del Sistema de Salut de Catalunya des de l’any 2021, millora l’estudi de diagnòstic i pronòstic de malalties tumorals, permet determinar les alteracions genètiques que puguin desenvolupar i determinar un tractament específic i individual de la persona que pateix la malaltia.

Aquest model, pioner a l’Estat espanyol, es realitza a través de quatre panels d’alteracions moleculars; els tumors sòlids en què els més rellevants són els càncers de pulmó, còlon, mama i ovari; els hematooncològics com ara leucèmies, limfomes o mielomes; els tumors pediàtrics, tots aquells relacionats amb infants, i els tumors amb predisposició hereditària. 

Progrés de la cardioncologia

D’altra banda, Brugada afirma que estan consolidant la unitat de cardioncologia per tal d’avaluar l’impacte cardíac de la quimioteràpia que segueixen els pacients amb càncer. «Hi ha persones que reben tractaments molt severs i el seu cor no les aguanta, és per això que estudiem de quina manera es poden regular per a garantir una bona salut cardiovascular».

A més, també estan analitzant, a través d’un projecte de recerca, de quina manera l’activitat física pot prevenir i disminuir la cardiotoxicitat de medicaments imprescindibles usats en teràpies per combatre el càncer.

Compartir l'article

stats