La impossibilitat d’accedir a un habitatge per bona part de la població local a causa de l’encariment dels preus que marca el turisme ha impulsat un grup de veïns de la vall a crear el Sindicat d’Habitatge Cerdanya. L’entitat se suma a la ja activada societat civil local en la reivindicació d’un model econòmic sostenible que no expulsi els joves ni centri tot el pes econòmic comarcal en el turisme i la construcció residencial, els quals acaparen el 80% del negoci anual total.

El Sindicat d’Habitatge Cerdanya es defineix com «una organització formada per un de persones afectades per la situació d’habitatge a Cerdanya, recolzades pel Sindicat de Llogateres de Catalunya, que decidim unir-nos per agrupar forces i lluitar per un habitatge digne a la nostra comarca». Pel que fa a la seva missió, des del sindicat apunten que «lluitem contra l’especulació immobiliària, la falta de regulació en el mercat de l’habitatge, l’elevat preu del lloguer i les poques opcions de lloguer de llarga durada». «Denunciem la construcció desmesurada, la manca d’habitatge públic i social, la manca de polítiques», afegeixen. Amb aquest objectiu, el grup impulsor es reuneix cada dilluns a la tarda, de manera presencial i també telemàtica, per la qual cosa ha fet una crida a la població a unir-s’hi a través d’aquestes trobades. El sindicat té previst celebrar un acte públic de presentació el mes que ve a fi efecte de donar-se a conèixer. 

L’aval del Sindicat de Llogateres de Catalunya al nou Sindicat d’Habitatge Cerdanya posa a l’abast de la nova entitat local una organització consolidada en la lluita social amb més de 3.200 afiliades.