L'hospital Trueta de Girona ha implantat 147 vàlvules aòrtiques transcatèter, (TAVI), des del 2020, quan es va iniciar el procés fins ara, tres anys després. Aquestes vàlvules s'implanten a persones amb estenosi aòrtica, amb clínica majoritàriament d'Insuficiència Cardíaca, que presenten un moderat-alt risc per a una cirurgia cardíaca. La implantació d’una TAVI és la millor alternativa per a aquest tipus de pacients. Solen ser pacients molt simptomàtics, ja que presenten cansament o sensació de falta d'aire i que solen ser atribuïts a la seva edat avançada, i altres símptomes limitants poden ser l’angina i el mareig/síncope a l’esforç, que els provoquen una forta dependència.

Els estudis han demostrat que la implantació de la TAVI els millora notablement el dia a dia i també l'esperança de vida. I és que aquests pacients, si no se'ls tracta amb cirurgia o TAVI, presenten una esperança de vida inferior als dos anys.

La coordinació i l'implant de la vàlvula va a càrrec de professionals (de medicina i infermeria) de la Unitat d'Hemodinàmica, però és un procés multidisciplinari en el que intervenen de forma directa altres professionals del mateix servei de cardiologia, així com d'altres serveis, com anestesiologia, medicina interna i radiologia, i de forma indirecta, també altres serveis com el de neurologia, cirurgia cardíaca i vascular, aquests dos darrers ens permeten poder atendre els pacients amb més seguretat en cas de complicacions.

Fins al febrer de 2020, els pacients que requerien la TAVI havien de ser derivats a l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Aquest tipus de procediments només es poden realitzar en hospitals que disposin d'una sala d'hemodinàmica equipada amb tecnologia avançada i sobretot, de professionals entrenats per dur a terme aquest tipus d'implant.

Els resultats esperançadors

Dels 147 casos realitzats, 24 es van intervenir durant el 2020; 55 el 2021, 65 l’any passat i els tres restants aquests 2023. En el 53 % dels casos eren homes i el 47 % restant dones. L'edat mitjana dels pacients ha estat els 80±8 anys, i han estat diverses les persones intervingudes de més de 90 anys El temps d’estada mediana a l’hospital ha estat de 4 dies.

Durant aquests anys, no hi ha hagut cap mort relacionada amb el procés d'implant. Analitzant les dades dels pacients atesos, la supervivència és del 92,5% (136/147). La supervivència a 3, 6, 9 i 12 mesos, ha estat del 97,7%, 97,5%, 92,7% i 91,1%. S'han registrat 11 defuncions, la majoria de les quals a causa d’una infecció no cardíaca (alguns per covid19), i en segon lloc per patologia neoplàsica i traumàtica.

En tots els casos, els pacients han augmentat la seva qualitat de vida, ja des del mateix moment de l'alta hospitalària, que es produeix als pocs dies de l’implant, ja que es percep una clara millora del seu grau d’autonomia. Fins i tot, alguns dels pacients han passat de ser ells els dependents, a ser ells els cuidadors d'altres familiars. També s'ha registrat una reducció posterior del nombre d'ingressos hospitalaris per patologia valvular cardíaca.

El procés

El procés consisteix en la introducció de la pròtesi valvular aòrtica des de l'artèria femoral. La pròtesi s'introdueix plegada i, mitjançant un catèter, es porta fins la sortida del cor, on es desplega sobre la vàlvula que està obstruïda, que comença a funcionar ja des del primer moment. Tot això es fa sota control radiològic, i sense cirurgia. Aquesta tècnica permet restablir la circulació normal de sortida de la sang i millora la situació clínica dels pacients. En cas que no s'hi pogués accedir per l'artèria femoral, que és la via més freqüent, el procediment es realitza amb el recolzament de l'equip de cirurgians cardiovasculars.

Durant el 2022 també s'han consolidat altres procediments complexos de patologia estructural com el tancament de foramen oval permeable, el tancament de comunicació interauricular, el tancament percutani d'orelleta esquerra i s'ha iniciat el programa de reparació percutània de vàlvula mitral.