El president de la secció quarta de l’Audiència de Girona, Adolfo García, ha estat nomenat president en funcions de l’Audiència pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Ostentarà aquest càrrec mentre l’actual presidenta en funcions, Fátima Ramírez, estigui de baixa. 

García és el tercer magistrat que ha ocupat la presidència en funcions de l’Audiència des que Fernando Lacaba va renunciar al càrrec l’any 2021, pocs mesos abans d’esgotar-lo, per anar a la Sala Civil i Penal del TSJC. El primer president en funcions va ser Jose Isidro Rey, president de la secció segona. Ramírez, per la seva banda, és presidenta de la secció tercera.

La presidència de l’Audiència de Girona està en funcions des de finals de 2021, després d’un mandat de prop de 20 anys de Fernando Lacaba, que va iniciar la presidència del màxim òrgan judicial l’any 2001. Mentre continuï el bloqueig al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no es farà el nomenament per ocupar la presidència de l’Audiència, ja que és el CGPJ qui té potestat per convocar i resoldre vacants, i l’actual mandat està caducat. Altres Audiències de l’Estat es troben en una situació similar des de fa quatre anys. 

La presidència en funcions s’atorga, per llei, al president de secció més antic que treballi a l’Audiència, i pot allargar-se fins que es faci el nomenament de la plaça.