El nou model de recollida selectiva domèstica a Banyoles ha fet créixer un 25% l'índex de reciclatge. El febrer del 2022 es va començar a aplicar el nou contracte d'escombraries que implicava un canvi de contenidors i millores en les recollides de cada fracció. A més, també s'ha estrenat un porta a porta per als comerços de totes les fraccions majoritàries. Això ha permès que la capital del Pla de l'Estany superi el llindar del 50% en recollida selectiva, el mínim que requerien els objectius de la Unió Europea. El nou model també ha suposat una reducció del 12% en les emissions de CO₂, que representen 500 tones de diòxid de carboni menys a l'any. Això equival a les emissions que faria un cotxe recorrent 2 milions de km. Banyoles ja compleix amb els objectius europeus de recollida selectiva, superant el 50% de la taxa de reciclatge.

Dins de les fraccions, la recollida de les deixalles d'orgànica i d'envasos han crescut un 40% respecte el 2021, mentre que la del vidre ha pujat un 36%. Pel que fa a la fracció de paper i cartró ha caigut un 9%, que s'atribueix a una gestió pròpia d'alguns establiments. Per últim, la fracció de resta s'ha reduït un 18% i l'emissió general de residus ha baixat un 8% respecte al 2021.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat que les dades mostren una "influència" del nou model de recollida, ja que hi ha una millor separació dels residus per part dels ciutadans i també dels comerços. A més, Noguer ha remarcat que amb el nou contracte, Banyoles està "més neta i endreçada".

El nou model de recollida també ha permès un estalvi del 12% en les emissions de CO₂, que equival a 500 tones menys a l'any. Per altra banda, pel que fa al cost de tractament dels residus, s’estima que la implantació del nou model de recollida de residus suposa un estalvi del 28% per aquest concepte, suposant un estalvi de 152.000 euros anuals. La previsió és que, si es mantenen aquestes dades, durant el 2023 se superarà la recollida selectiva del 55% dels residus generats.