El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), amb Josep Vilaplana al capdavant, que també és president del col·legi gironí, considera que cal posar fi a la situació de «deteriorament creixent» que es viu al sector de la sanitat privada lligada a l’assegurança lliure. La proliferació sense fre de pòlisses, sovint «indignes», genera cada cop més indefensió i desprotecció entre els ciutadans i afavoreix la precarització de molts professionals.

Des del Consell expliquen que un exemple de la manca d’ordenació que viu el sector de l’assegurança lliure i de la precarització que això està generant entre els professionals és l’episodi recent que ha afectat molts dels metges que durant anys havien prestat serveis vinculats a l’asseguradora Generali i dels quals s’ha prescindit de manera sobtada i unilateral. 

Per tot això emanen al conseller de Salut que vetlli per garantir la qualitat assistencial també al sector sanitari privat.