L'Ajuntament d'Olot i el Consorci SIGMA impulsen una prova pilot al municipi per facilitar la recollida de poda i restes vegetals de particulars. Actualment, Olot compta amb diversos contenidors destinats a restes vegetals –fulles i gespa- procedents de jardins privats, però pel que fa a les restes de poda, els veïns han de gestionar-ho personalment dirigint-se a la Planta de Compostatge. Amb la nova iniciativa, s'habilitaran cinc punts amb contenidors especials per tal que s'hi puguin llençar branques i troncs procedents de la poda d'arbres.

La prova pilot estarà operativa els mesos que es genera més quantitat de poda i la recollida es farà amb una freqüència setmanal. Es tracta d'un servei únicament destinat a particulars i, per tant, les empreses i professionals de la jardineria no poden fer-ne ús i han de recórrer als gestors de residus autoritzats amb els quals treballen habitualment.

En aquests contenidors només s'hi podran dipositar restes de podes; és a dir: branques d’esporga i troncs, sense bossa. No s'hi podran abocar cendres, pedres, runa ni cap altre residu que no sigui material vegetal dels jardins dels habitatges de la ciutat. Tampoc s'hi poden dipositar les bosses o saques.

Pel que fa a les restes de gespa segada i altres vegetals com fulles petites i branquillons, caldrà continua dipositant-les als contenidors de color marró i, en cas que n'hi hagi grans quantitats, a la Plata de Compostatge.