El Ministeri de Transports ha tret a informació pública l’estudi informatiu per a la nova estació del tren d’alta velocitat (TAV) a l’aeroport de Girona-Costa Brava. De les dues alternatives que es van plantejar per a la seva ubicació, el document considera que la més viable és la de situar l'estació a la perllongació a les vies de la Plataforma d’Avançament i Estacionament de Trens (PAET), que permetria construir l’edifici de l’estació més a prop de l’aeroport. A partir d'aquí, la connexió entre l’estació i la terminal de l’aeroport es faria a través d’una passarel·la peatonal que uneixi el vestíbul de l’estació ferroviària amb la terminal aeroportuària. La nova infraestructura se situarà al terme municipal de Vilobí d’Onyar.

Tota la informació sobre la nova estació s’ha publicat ja al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Segons recorda el ministeri, la construcció de l’estació s’emmarca “en un plantejament de millora de la intermodalitat avió-ferrocaril entre l’aeroport de Girona i Barcelona”, una proposta que està inclosa dins de la revisió del Pla Director de l’Aeroport de Girona, que es va sotmetre a informació pública el desembre de 2021 (i del qual encara no s’han resolt les al·legacions).

L’estudi inclou l’anàlisi de la ubicació de l’estació, l’esquema de vies, el disseny de l’edifici de viatgers i la connexió amb l’aeroport. L’estació es planifica en dues fases: una primera apta per a tràfic passants, que permeti el màxim aprofitament de les places ofertades per les circulacions actuals a la línia, i una segona fase apta tant per a tràfics passants com en llançadora, exclusius per a la connexió entre Barcelona i l’aeroport gironí. Aquesta segona fase comportarà la construcció d’un ramal en via única que s’iniciarà a uns 3,8 quilòmetres al sud del PAET actual i que permet la incorporació de llançadores a la línia cap a Barcelona.