El sindicat Infermeres de Catalunya ha presentat demanda contra l’Institut Català de la Salut (ICS) davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya per vulnerar el dret al sufragi actiu de les treballadores i treballadors d’Atenció Primària que estaven realitzant guàrdia d’atenció continuada i urgent ahir.

Segons el sindicat, les treballadores i treballadors van ser informats, a través de les seves direccions, que l’ICS no pagaria les hores de permís per anar a votar durant la seva jornada laboral.

L’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors regula el permís retribuït de fins a 4 hores per exercir el dret a vot a les persones que treballin durant la seva jornada laboral el dia de les eleccions.

El Cap de Recursos Humans de l’ICS, a requeriment d’informació i rectificació d’aquesta instrucció, va reafirmar que efectivament els professionals que facin aquest tipus de guàrdia tindran el permís per anar a votar, però que aquestes hores no seran retribuïdes.

Després d’analitzar la situació i la legislació aplicable per part dels Serveis Jurídics d’Infermeres de Catalunya, s’ha decidit interposar demanda de conflicte col·lectiu per vetllar pels drets més fonamentals de les treballadores i treballadors de l’ICS.

Per altra banda, la determinació del moment d’ús de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari de votació, és potestat de l’empresa. A més, per gaudir d’aquests permisos caldrà aportar el justificant de votació a l’empresa. El certificat es demana a la mesa on es vota.