Després de set anys a la baixa, els divorcis van tornar a pujar l’any passat a la província de Girona. Semblava que havia començat una nova tendència, però si hi era, s’ha vist estroncada per un contratemps que poc a veure té amb la voluntat dels cònjuges, sinó que s’explica per la vaga indefinida que entre gener i març va paralitzar els jutjats, deixant milers de procediments aturats

I és que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ho diu clar: la caiguda d’un 6% de les dissolucions matrimonials a Girona (a l’Estat és d’un 10,3%) entre gener i març està clarament marcada per aquesta vaga, que ha comportat un augment «enorme» (en paraules del Consell) dels assumptes pendents de ser acceptats als jutjats. El CGPJ assegura que durant aquest període els jutjats de família han passat d’acumular 177 assumptes pendents a tenir-ne 4.077; per la seva banda, els procediments civils als jutjats de Violència contra la Dona han passat de tenir-ne 20 a tenir-ne 155. Això explicaria la caiguda dels procediments de divorci, que s’han quedat encallades en un calaix pendents de ser executats.

Durant el primer trimestre els jutjats gironins van resoldre 359 divorcis, dels quals un 65% van fer-se per la via de l’acord. També van registrar-se 15 separacions, i no es va fer cap nul·litat. Pel que fa al registre de parelles estables de Catalunya, hi ha hagut una ruptura a la demarcació. 

També es van modificar 206 mesures relatives a la custòdia de fills, dels quals la meitat van fer-se de forma consensuada i l’altra meitat per la via judicial.

Catalunya també ha patit una forta davallada de les dissolucions, pròxima a un 11%, amb 3.832 demandes.

L’any 2022 va tancar amb la xifra més alta de divorcis dels últims set anys a Girona, concretament 1.501 demandes, un 1,7% més que l’any anterior. En canvi, a Catalunya van caure un 2,3%.