La consulta virtual i les eines tecnològiques de medicina en remot poden jugar un paper important en la millora de l’eficiència del sistema sanitari dels municipis rurals de Catalunya i, alhora, evitar diversos costos com ara en desplaçaments, d’oportunitat i emissions contaminants, entre d’altres.

L’estudi Impacte socioeconòmic del sector Salut Digital a Catalunya elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona Health Hub estima que la implantació de la consulta virtual a l’atenció primària de les zones rurals permetria estalviar fins a 117 milions d’euros anuals a la societat (el total a tot Catalunya seria de fins a 342 milions). 

Així doncs, l’estalvi per a la població rural -aquella que viu a municipis que tenen menys de 5.000 habitants i/o una densitat poblacional inferior a 300 habitants per km2- representaria el 34% del total, una xifra molt superior al seu pes en la població, un 17%. Cal destacar que Catalunya compta amb 949 municipis dels quals 790 (un 83%) són considerats com a rurals. A Girona, la majoria estan concentrats a l’Alt Empordà, el Ripollès i la Cerdanya.