El Registre Civil de Puigcerdà ha implementat el nou sistema informàtic que té l'objectiu de modernitzar i agilitzar els tràmits a la ciutadania. El nou model funciona amb el programa informàtic «Dicireg», que crea un codi numèric únic a cada ciutadà que funciona com un DNI on es desa tota la informació. «Fins ara cada ciutadà tenia quatre expedients pel naixement, tutela, matrimoni i defunció, però a partir d’ara tot es podrà trobar al mateix document», explica la lletrada d’administració de Justícia de Puigcerdà, Anna Boix. «Serà més fàcil trobar la informació que es vol, i com que hi posem la firma digital, tots els documents seran autèntics i no còpies», indica.

Una altra de les novetats és que poden enviar informació als usuaris a través del correu electrònic, més enllà de l’opció d’impressió. «Tot i ser un arxiu adjunt del correu és una còpia autèntica vàlida», subratlla. I és que l’objectiu del nou model és eliminar el paper i desenvolupar la filosofia de digitalitzar les administracions públiques. El sistema que encara s’usa a gran part del territori gironí es remunta a una llei franquista i ha quedat obsolet. 

El 2011 es va aprovar una nova llei per modernitzar el registre civil, però no va ser fins al 2021 que va començar a implementar-se a les primeres poblacions (Barcelona i Madrid). L’any passat va entrar en funcionament a Tarragona, i ara li ha arribat el torn a la demarcació gironina. Els primers jutjats que van adoptar el nou model van ser els de Blanes, a finals de juliol.

Per ara, ambdós sistemes continuaran coexistint, perquè no s’ha fet un bolcatge de dades, sinó que la informació nova s’anirà entrant al nou model, mentre que les consultes es faran a l’antic.

El nou sistema passa a ser responsabilitat dels lletrats (abans era responsabilitat dels jutges) i és més centralista: a partir d’ara, els jutges de pau dependran del cap de cada partit judicial com a oficines col·laboradores.

A mitjan octubre li arribarà el torn als jutjats de Girona, i el desplegament a la resta de partits judicials es farà fins al 2025, segons les previsions de l’Estat.