Més de la meitat de persones en risc d’exclusió social troben feina a través d'Ecosol

L’any passat l’empresa de Càritas va contractar 126 persones que van ocupar 75 llocs de treball de les diferents línies d’activitat 

Taller de confecció a Olot.

Taller de confecció a Olot. / Ecosol

DdG

Ecosol, empresa d’inserció laboral de Càritas Diocesana de Girona, va contractar l’any passat 126 persones que van ocupar 75 llocs de treball dels diferents línies d’activitat de l’entitat. Totes les persones que inicien un itinerari sociolaboral es troben en risc d’exclusió social i majoritàriament resideixen a l’àrea urbana de Girona. De totes les persones que van acabar l’itinerari, 26 van aconseguir inserir-se a l’empresa ordinària.

Ecosol compta amb set línies d’activitats diferents: serveis de manteniment integral d’edificis, instal·lacions elèctriques i serveis de neteja; muntatge, lloguer i reparació de bicicletes; restauració i càtering; servei de recollida i gestió de roba i llibres; missatgeria sostenible; gestió de magatzem i distribució de productes alimentaris; i taller de confecció. En total, durant el 2023 es van contractar 126 persones distribuïdes, principalment en la línia dels serveis de manteniment integral d’edificis, instal·lacions elèctriques i serveis de neteja amb 52 i la de muntatge, lloguer i recuperació de bicicletes amb 33 persones contractades.

Del total de persones que van iniciar un itinerari sociolaboral, el 55,5% van ser homes (77) i el 45,5% (56) van ser dones, una diferència que s’explica, principalment perquè la línia de muntatge de bicicletes està encara molt masculinitzada. Amb tot, aquesta diferència s’ha aconseguit reduir gràcies a les iniciatives per incentiva la incorporació de dones en aquest tipus d’activitats. Així, dels 11 punts de diferència que hi havia l’any 2022 s’ha passat als 5 punts.

Un total de 49 persones van finalitzar el seu itinerari, mentre que 10 van finalitzar el seu contracte per no superar el període de prova o per causes externes a la contractació. D’aquestes 49 persones, 26 van finalitzar l’itinerari durant l’any passat i es van poder incorporar al mercat laboral ordinari, una xifra que situa les insercions de les persones que participen en un itinerari sociolaboral a Ecosol al 53%. A més, a aquestes 26 persones, cal sumar-n’hi 10 més que es van trobar feina.

Valoració positiva

Jordi Tarridas, gerent d’Ecosol, destaca que «les xifres del 2023 són bones» i es vol seguir treballant amb tot l’equip per la creació de nous llocs de feina prioritzant projectes d’economia circular».

Del balanç del 2023 també es valora molt positivament la relació de vinculació amb les empreses col·laboradores dins de l’àmbit de la inserció laboral i la responsabilitat socials corporativa. Durant el 2023 es van prospectar al voltant de 30 empreses noves i s’ha fet seguiment amb les que ja hi havia contacte. La prospecció permet aconseguir nous llocs de treball per a les persones que finalitzen els itineraris d’Ecosol i, a més, se’ls ofereix la prestació dels serveis com els de neteja, missatgeria o lloguer social de bicicletes