Pacients de la Garrotxa i el Ripollès amb trastorns mentals i addiccions seran tractats a casa

L’objectiu de l’Institut d’Assistència Sanitària és aconseguir una atenció integrada de les necessitats d’aquests persones en el marc d’un pla pilot

Reunió dels professionals dels equips amb la direcció de Salut Mental de l’IAS.

Reunió dels professionals dels equips amb la direcció de Salut Mental de l’IAS. / IAS

L.T.

L'Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha posat en funcionament aquest mes de maig a La Garrotxa i al Ripollès dos equips de tractament assertiu comunitari (ETAC) destinats a persones adultes que pateixen un trastorn mental greu o problemes d’addiccions. Aquests equips, pioners a Catalunya, s’han iniciat en aquestes dues comarques per la seva trajectòria en la integració social i sanitària. Són dos dels sets territoris seleccionats a l’any 2023 per la Generalitat de Catalunya per implementar i finançar projectes d’integració social i sanitària pioners que han de permetre identificar pràctiques de valor.

L'objectiu d'aquests equips és fer una atenció integrada a les necessitats d'aquests col·lectius apostant per un sistema que "faciliti l'atenció centrada en les persones". Els dos equips són multidisciplinars i estan formats per un psiquiatre, un infermer, un treballador social i un educador social. Cadascun dels equips atendrà entre 20 i 25 pacients. El sistema promou una atenció més coordinada, individualitzada i estructurada a les necessitats reals del pacient.

S’han posat en funcionament dos ETACs (un a la Garrotxa i un al Ripollès), que són equips multidisciplinars, i estan formats per un psiquiatre, un infermer, un treballador social i un educador social. Cada equip atendrà entre 20-25 pacients.

Resposta a necessitats reals

Es promou una atenció més coordinada, individualitzada i estructurada a les necessitats reals del pacient. Es dona resposta als qui, per la naturalesa del procés patològic, presenten més dificultats per a l’abordatge normalitzat des dels centres de salut mental. Mentre que l’enfocament més tradicional adopta una actitud reactiva, és a dir, que comença a plantejar intervencions terapèutiques quan hi ha un demanda explícita de la persona afectada, l’enfocament assertiu, implica la necessitat d’un actitud més proactiva per part del professional, on la detecció de les necessitats i la cerca de solucions al seu entorn natural han de ser els elements clau de l’acció de la cura de la salut. 

"El tractament assertiu comunitari és la modalitat d’intervenció comunitària que ha estat més avaluada i que millors resultats ha aconseguit, generant un benefici notable per als pacients i els seus familiars, amb una atenció més coordinada, estructurada i individualitzada a les necessitats reals del pacient", assegura el director de Salut Mental i Addiccions de l'IAS, Claudi Camps.

La població de referència a la comarca de la Garrotxa és de 48.399 persones i la del Ripollès és de 21.068. Del total pacients atesos l'any 2023 (1.783 a la Garrotxa i 848 al Ripollès), el pacient crònic en situació de complexitat és d'un 32,4% a la Garrotxa i d'un 22,9% al Ripollès.

En el primer mes d’activitat, l'ETAC de la Garrotxa ha atès nou persones (tres dones i sis homes), amb un total de 49 sessions i 66 assistències. D’aquestes, quatre tenien entre 18 i 35 anys, quatre més entre 36 i 64 anys i una, més de 65 anys. Pel que fa a l'ETAC Ripollès, ha donat servei a cinc pacients, (tres dones i dos homes), amb 50 sessions i 159 prestacions. Tots ells d'entre 36 i 64 anys.