Els jutjats gironins celebren tretze judicis al dia amb l’ajuda d’un intèrpret

Durant l’any 2023 es van dur a terme més de quatre mil interpretacions a la província amb un pressupost de prop de mig milió d’euros, un 21% més

La la dreta, un intèrpret de xinès durant un judici a l'Audiència de Girona.

La la dreta, un intèrpret de xinès durant un judici a l'Audiència de Girona. / ACN/Arxiu

Ariadna Sala

Ariadna Sala

Dins els jutjats és imprescindible el servei de traducció i interpretació per poder dur a terme tots els tràmits d’una manera efectiva, tant sigui per traduir una documentació com per celebrar una compareixença o judici amb algú que no entén català o castellà.

A la província de Girona aquest servei és cabdal per les xifres d’immigració i també per la seva situació fronterera. Les dades parlen per si soles: l’any passat es van dur a terme 4.635 serveis d’interpretació als jutjats de la província de Girona. Això suposa una mitjana de tretze serveis al dia al conjunt dels òrgans judicials gironins.

El servei d’interpretació té lloc majoritàriament en l’àmbit penal, bé sigui per una petició d’ofici o perquè la persona que ho demana té reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta. En la gran majoria dels casos s’ha externalitzat el servei d’interpretació a càrrec de l’empresa Seprotec, mentre que un centenar han anat a càrrec de personal propi del Departament. Pel que fa al servei de llengua de signes, les ha fet Fesoca. Segons indica l’informe del balanç anual difós pel Departament, s'han dut a terme 19 serveis amb la llengua de signes, una xifra molt similar a la d’anys anteriors. Al total català la xifra va ser de 122 serveis, una desena més que l’any anterior.

Per això, s’ha destinat una partida superior a la de l’any 2022.

Pressupost a l’alça

L’any passat el Departament de Justícia va destinar-hi 729.949,65 euros, una xifra que ha augmentat un 2,6% en un any, i que va suposar un 22,55% del pressupost a tot Catalunya. Concretament, el servei d’interpretació, que és el que presten els intèrprets per assistir un testimoni o investigat que parla una altra llengua o no es pot expressar prou bé, és el que absorbeix més part d’aquest pressupost, concretament 479.721 euros. És la segona província amb més volum pressupostari només per darrere de Barcelona ciutat i comarques, i dobla la que es destina a Tarragona, que ve després. En un any, el Departament ha augmentat aquesta partida del pressupost en un 21%.

L’informe detalla que es van produir 54 incidències a Catalunya amb la prestació dels serveis, de les quals majoritàriament per serveis d’interpretació, i el Departament ha penalitzat 44 dels casos i s’ha requerit a l’empresa perquè prengui les mesures oportunes per a millorar la prestació. A més, s’han produït queixes en el 0,12% dels casos.

Pel que fa als idiomes que han estat més interpretats, l’àrab se situa en la primera posició amb molta diferència de la resta, copsant el 44,41% del total interpretat a Catalunya (més de 17.000). En segona posició hi ha l’anglès, que ja suposa poc més d’un 8% del total i va comptar amb prop de 4.000 interpretacions. El segueixen el francès, el romanès, georgià, urdú, xinès, albanès, rus i italià.

 el pressupost per serveis de traducció ha disminuït un 26,36% a Catalunya durant el 2023 si ho comparem amb l’any anterior. 

Menys pressupost per traduccions

El pressupost a Girona per les traduccions escrites va ser l'any passat de 250.227,90 euros en traduccions, una xifra molt similar a la que es va destinar a la ciutat de Barcelona (el Departament separa la demarcació en la despesa de la ciutat i la de la resta de comarques). Amb tot, suposa un 22% menys del que es va destinar l’any anterior. Concretament, es van fer 2.274 serveis de traducció, un 29,69% del total a Catalunya. Amb tot, aquesta és la segona xifra més baixa dels últims cinc anys sense tenir en compte el 2020, l’any pandèmic. Els idiomes més traduïts han estat el català, el francès, l’anglès, l’alemany i el neerlandès, tot i que el català i el francès representen un 32% i un 23% respectivament. Durant l’any passat a Girona les traduccions van caure un 14% si ho comparem amb l’any 2022. El servei de traducció va a càrrec de l’empresa Seprotec, així com de personal dels serveis lingüístics i de l’equip de traduccions que depèn de Justícia.