Salut incentiva la dieta mediterrània i l'activitat física en l'atenció primària gironina

El programa Famílies saludables s'ha desenvolupat amb èxit a Blanes i Tordera i s'estén a Figueres, Llançà, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Salt i Vilafant

Una de les sessions del programa Famílies saludables.

Una de les sessions del programa Famílies saludables. / ICS Girona

DdG

El programa Famílies saludables, per fomentar una alimentació més equilibrada i disminuir l’excés de pes en infants i el seu entorn familiar, ha constatat la seva capacitat de millorar els hàbits dels seus participants una vegada avaluats els resultats de les quatre primeres edicions fetes a Blanes (2) i Tordera (2), a càrrec de professionals dels equips d’atenció primària (EAP) dels dos municipis adscrits a la Gerència de l’ICS a Girona. En concret, les dades indiquen un major compliment de la dieta mediterrània d’infants i adults, una disminució significativa de les hores diàries d’ús de pantalles, un augment en les hores d’activitat física setmanal en infants i un millor benestar emocional entre els adults.

Aquestes conclusions s’han extret mitjançant qüestionaris validats de referència que permeten comparar els valors previs a la intervenció amb els obtinguts una vegada finalitzada l’última sessió. Posteriorment, els qüestionaris es tornen a passar als tres i sis mesos després de la intervenció, per comprovar la continuïtat dels bons hàbits adquirits.

Precisament, la bona acollida i els resultats obtinguts pel projecte Famílies saludables a Blanes i Tordera, ha propiciat que sis àrees bàsiques de salut més de l’ICS a Girona (Figueres, Llançà, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Salt i Vilafant) hagin traslladat la iniciativa al seu territori, amb el mateix programa o bé amb lleugeres adaptacions per afavorir l’objectiu proposat. D’aquesta manera, entre totes les àrees ja s’han completat 10 edicions i n’hi ha cinc més de programades (Blanes, Tordera, Sant Feliu de Guíxols, Salt i Vilafant) . 

Blanes i Tordera, origen del programa

El programa Famílies saludables té l’origen a l’atenció primària de Blanes i Tordera, amb més de 60 persones que han participat en les quatre edicions completades fins ara als dos municipis. Una xifra que s’incrementarà amb les dues edicions programades aquest juliol. El fet de desenvolupar-se durant els mesos d’estiu suposa una novetat respecte a les edicions anteriors. D’aquesta manera, es vol aprofitar un període en el qual generalment els infants i les famílies disposen de més temps lliure per desenvolupar les sessions grupals que componen la iniciativa. 

A cada municipi hi ha programades 8 trobades d’una hora i mitja (els dilluns i dimecres a Blanes i els dimarts i dijous a Tordera), que se celebren en espais comunitaris de cada municipi com ara centres cívics. Isolda Vila, dietista-nutricionista de l’EAP Blanes i l’EAP Tordera, és l’encarregada de conduir les sessions amb el suport de la referent de Benestar Emocional i Comunitari de cada territori. Professionals de pediatria i d’infermeria també col·laboren en la preparació dels continguts, a més de proposar la participació als familiars d’infants que atenen al CAP, com a complement per millorar els hàbits de salut.

Cada sessió es planteja de manera participativa i majoritàriament es treballa amb el grup complet tot i que, un cop establert el vincle, en alguna activitat se separen els infants dels adults. Per avançar cap a una alimentació més saludable, es planteja un aprenentatge a través de jocs i petits reptes seleccionats per la mateixa família. En aquest context, la primera trobada ja introdueix el benefici de tenir una alimentació més integral, donant a conèixer aquells productes que poden enriquir la dieta. Posteriorment, es treballa amb diferents fruites i verdures per educar els infants en nous gustos; s’explica l’estructura d’un plat saludable i es donen eines perquè els pares puguin configurar un menú que equilibri fibra, hidrats de carboni i proteïnes. Una sessió també està dedicada a destacar què s’amaga en l’etiquetatge d’un producte comercial.

Conscients que el factor emocional influeix en l’alimentació, el programa també dedica una sessió grupal a destacar la importància de tenir un entorn tranquil durant l‘àpat, així com el fet d’identificar la gana emocional, que està relacionada amb moments d’avorriment o d’angoixa. Finalment, la vuitena sessió es dedica a la consolidació de conceptes apresos i a refermar el vincle creat entre les famílies participants. En aquest context, una altra de les novetats que introdueix l’edició que ha arrencat aquest juliol és la celebració, ja al setembre, d’una jornada de retrobament a l’aire lliure oberta a totes aquelles persones que han participat en el programa, per recordar les dinàmiques apreses.    

Un dels principals indicadors que reflecteix la bona acollida de Famílies saludables a Blanes i Tordera ha estat l’assistència registrada, amb una mitjana que se situa en el 79,5%. D’aquesta manera, s’han pogut formar grups estables, en els quals hi ha entre 8 i 10 famílies, per tal que sigui més senzill consolidar conceptes. 

Resultats positius i constants

Pel que fa a l’avaluació dels resultats, s’utilitzen els tests validats Kidmed i Predimed per calcular el compliment de la dieta mediterrània comparant els valors previ i postintervenció. D’aquesta manera, després de les quatre primeres edicions celebrades a Blanes i Tordera, es va detectar un augment del compliment de 5 punts en infants (de 8,12 a 12,82) i d’un punt en adults (de 7,12 a 8,32) entre el test de la primera i l’última sessió. Uns valors que es mantenien estables sis mesos després.

Pel que fa a l’increment de les hores d’activitat física a la setmana en infants, es va passar d’1,60 a 2,84 punts entre el test inicial i el postintervenció. L’increment va seguir creixent fins a 4,40 punts al cap de sis mesos. Aquesta dada va estretament relacionada amb la disminució significativa de les hores de pantalles diàries, que van passar de 3,19 hores, prèvies a la intervenció, a 2,28, en completar-se l’última sessió.

Finalment, es detecta un millor benestar emocional en els adults, el qual ha estat avaluat mitjançant qüestionari validat de benestar emocional, i aquest és especialment perceptible entre l’inici de les sessions (24,24) i al cap de tres mesos després de la finalització del programa (26,13).