Els diaris digitals guanyen la batalla de la informació a la premsa de paper, però aquesta té més credibilitat, segons es desprèn de les primeres dades de l'enquesta elaborada per GAD 3 i la Fundació AXA per al fòrum independent de debat «Periodismo 2030». Dels consumidors d'informació diària, un 44,3% diu fer-ho a través de diaris digitals. El 9,7% assegura informar-se dues o tres vegades per setmana. Davant d'això, tot just un 14% ho fa cada dia a diaris de paper; un punt més -un 15%- ho fa dues o tres vegades a la setmana i, finalment, gairebé un 30% llegeix premsa de paper de forma esporàdica, mentre que un 23% dels enquestats diu no fer-ho mai.

No obstant això, el nivell de confiança en el diari de paper és una mica més alt que en el digital. Són molt pocs els que creuen que les fake news, les notícies falses, vinguin a través de la premsa escrita. Gairebé el 59% atribueix aquest tipus de notícies a les xarxes socials. Dels diaris tradicionals, el que més interessa és la informació local i de proximitat; a un 43% li interessa la política més propera, davant d'un 36% que mostra més interès en la política d'àmbit nacional.

Els informatius de la televisió continuen sent la font més seguida. El 65% dels enquestats assegura que s'informa diàriament a través de la televisió. L'edat és important per veure a través de quin mitjà s'informen els espanyols. Els més grans de 40 anys confien més en mitjans tradicionals, com la TV, la ràdio o la premsa escrita, i no confien ni en xarxes socials ni, menys encara, en canals de missatgeria privada.

La premsa escrita mereix, després de la ràdio, un alt grau de confiança dels usuaris: un 6,4 sobre 10 la ràdio; un 6,1 la premsa escrita; 5,9 els portals digitals, 5,7 la TV i un 4,9 les xarxes socials. A més edat, més confiança en la premsa escrita i la ràdio i menys en les xarxes socials.

Aquests són tan sols les primeres dades de l'enquesta sobre l'opinió dels ciutadans espanyols sobre els seus mitjans de comunicació, efectuada a homes i dones d'entre 18 i 60 anys, amb una mostra de 4.300 entrevistes, de les quals, el 57, 6% eren universitaris.

Periodisme 2030 és un fòrum independent de reflexió, encoratjat per periodistes, sobre les noves tendències en el món de la informació.